Vraag

Sociale diensten van de jeugdrechtbank, OCJ en gesloten instellingen managen de hulpverlening in zeer complexe dossiers waarbij verschillende welzijnsorganisaties betrokken zijn zowel uit de jeugdhulp als uit de volwassen hulpverlening. Heel snel zit men voor 1 kind met minimaal 4 andere diensten aan tafel.

Om alle hulpverlening op elkaar af te stemmen en te weten wie wie verwittigt als verontrustende situaties of wijzigingen zich voordoen, worden er vaak netwerkoverleggen of rondetafelgesprekken met familie en/of verschillende welzijnspartners georganiseerd. Momenteel kunnen die niet meer fysiek plaatsvinden en er zijn geen digitale alternatieven ter beschikking waarbij men op een veilige manier kan vergaderen over deze privacygevoelige informatie.

De juridische dienst en de Data Protection Officer (DPO) van Opgroeien beslisten daarom om Teams en Skype momenteel toe te laten om wel digitaal samen te komen, maar er zijn momenteel verschillende moeilijkheden:

  1. Andere welzijnsorganisaties die hier niet in willen meestappen. (hun DPO wil niet dat ze via Skype overleggen over cliënten)
  2. Ziekenhuizen of andere welzijnsorganisaties die eisen om via hun tool te werken.
  3. De tool van de andere organisatie die niet kan geïnstalleerd worden op de laptops van Opgroeien (bv. Zoom)
  4. Welzijnsorganisaties die geen kennis of materiaal ter beschikking hebben om hierin mee te kunnen stappen
  5. Familieleden/netwerkfiguren die niet weten hoe ze dit moeten gebruiken en die zelf niet beschikken over een computer, tablet of smartphone
  6. Eigen medewerkers van Opgroeien die zelf niet beschikken over de nodige vaardigheden om met Skype of Teams te werken.

Een mogelijke oplossing kan bestaan uit de aankoop van één tool voor alle welzijnsorganisaties, ziekenhuizen (federaal) en jeugdhulp die GDPR-proof is over alle voorzieningen heen.

Hebt u hiervoor een digitale oplossing?

Bent u een bedrijf, beroepsorganisatie of een vereniging en wilt u een digitale oplossing aanbieden die bedrijven, de maatschappij en/of overheden kunnen ondersteunen tijdens deze coronacrisis?

Bied uw oplossing aan