Gedaan met laden. U bevindt zich op: Draaiboek uitbating nooddorpen en collectieve opvang Huisvesting

Draaiboek uitbating nooddorpen en collectieve opvang

Het Facilitair Bedrijf stelt een draaiboek ter beschikking voor de uitbating van nooddorpen en collectieve opvang, dat dient als een praktische houvast voor lokale besturen. Het document biedt een concrete checklist met thema’s die behandeld en georganiseerd moeten worden om een kwalitatieve uitbating mogelijk te maken.

Draaiboek uitbating nooddorpen en collectieve opvang

Het draaiboek “uitbating nooddorpen en collectieve opvang”(PDF bestand opent in nieuw venster) vormt een uitgebreide checklist voor de organisatie en inrichting van een kwalitatieve uitbating. Het betreft geen opeenvolgende stappen die doorlopen moeten worden. Om een kwalitatieve uitbating mogelijk te maken, dient elk afzonderlijk onderwerp in rekening te worden gebracht.

Het document werd opgebouwd volgens de grote thema’s die betrekking hebben op uitbating: hard facilities (alles wat te maken heeft met het beheer van vastgoed), soft facilities (alles wat te maken heeft met het gebruik van vastgoed), data -en telecommunicatiediensten en nutsvoorzieningen.

Checklist

Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende thema’s en onderdelen welke invloed hebben op een kwalitatieve uitbating.

Zoals hiervoor werd vermeld, dient er met elk thema en onderdeel rekening gehouden te worden.

Het schema geeft via een kleurcode weer wie er verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel tijdens de uitbating.

Elk onderdeel werd voorzien van een checkbox waardoor dit overzicht als algemene checklist gebruikt kan worden.