De Odisee Hogeschool start met een studie over het Belgisch opvangbeleid. Via een vragenlijst voor gastgezinnen ((opent in nieuw venster)) willen onderzoekers zicht krijgen op hun situatie en op die van de mensen die zij opvangen.

Het instituut is op zoek naar mensen die tijdelijk ontheemden uit Oekraïne opvangen, opgevangen hebben of overwegen om hen op te vangen om deze vragenlijst in te vullen ((opent in nieuw venster)). Daarin peilt het instituut naar uw motivatie om mensen op de vlucht op te vangen, de ondersteuningsnoden van uw gezin en van de mensen die u opvangt en de impact van de opvang op uw leven.

Via de antwoorden op de vragenlijst informeren ze de overheid en hulporganisaties, om zo bij te dragen aan een goede omkadering van gastgezinnen en mensen op de vlucht.

Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragen te beantwoorden. Uw medewerking blijft strikt vertrouwelijk en onherkenbaar. Met vragen en opmerkingen kan u terecht bij mieke.schrooten@odisee.be (opent in uw e-mail applicatie).