Het team Vertalingen vertaalt vooral de Vlaamse regelgeving naar het Frans voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het team levert ook vertaalwerk voor de collega’s van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en biedt ondersteuning aan de Vlaamse regering en kabinetten.

De andere entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen bij het team aankloppen voor advies over vertalingen en anderstalige communicatie. Om een tekst te laten vertalen, kunnen ze een beroep doen op het raamcontract met een vertaalbureau(opent in nieuw venster).

Het team Vertalingen telt zes vertalers en verzorgt vertalingen naar en uit het Nederlands, Frans, Engels en Duits.