Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, vermeld dan in uw bezwaarschrift uw klantnummer, factuurnummer en uw motivatie. Voeg de nodige bewijsstukken in bijlage.

Dit kan zowel schriftelijk gebeuren als via fax of e-mail:

VLAM - sector zuivel
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 35, bus 50
1030 Brussel

bijdragen.zuivel@vlam.be
fax : 02 552 80 01

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.