1 van 25 publicaties gevonden, er zijn 25 items in de kennisbank.
Naam Type Grootte Download Kopiëren
Factbook 2 2019 - Naar een duurzame zuivelsector in Europa pdf 2.27 MB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van sierteeltproducten (MATQ2 2020) pdf 568.71 KB Download Link kopiëren
Aantal koeien en melkveehouders (2010-2019) pdf 45.51 KB Download Link kopiëren
Groenteproductie (2010-2019) pdf 39.48 KB Download Link kopiëren
Groenteareaal (2010-2019) pdf 92.97 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van gevogeltevlees (2012-2019) pdf 82.81 KB Download Link kopiëren
Zelfvoorzieningsgraad gevogeltevlees (2012-2019) pdf 13.02 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van vlees (2012-2019) pdf 82.81 KB Download Link kopiëren
Zelfvoorzieningsgraad vlees (2012-2019) pdf 18.83 KB Download Link kopiëren
Land- en tuinbouwareaal in België (2010-2019) pdf 43.91 KB Download Link kopiëren
Belgische aardappelproductie (2010-2019) pdf 44.67 KB Download Link kopiëren
Aandeel bio in totaal landbouwareaal (1987-2019) pdf 19.28 KB Download Link kopiëren
Bio-areaal (1987-2019) pdf 19.05 KB Download Link kopiëren
Aantal dieren in de biologische veehouderij (2010-2019) pdf 34.35 KB Download Link kopiëren
Aantal biobedrijven (1987-2019) pdf 18.86 KB Download Link kopiëren
Samenstelling veestapel (2010-2019) pdf 23.72 KB Download Link kopiëren
Regionale verdeling veestapel (2019) pdf 16.54 KB Download Link kopiëren
Belgische leghennenstapel (2010-2019) pdf 18.6 KB Download Link kopiëren
Belgisch aardappelareaal (2010-2019) pdf 40.09 KB Download Link kopiëren
Belgische sierteeltoppervlakte (2010-2019) pdf 57.58 KB Download Link kopiëren
Aantal sierteeltbedrijven in België (1980-2019) pdf 32.75 KB Download Link kopiëren
Regionale verdeeling veestapel (2019) pdf 14.55 KB Download Link kopiëren
Samenstelling veestapel pluimvee (2010-2019) pdf 23.62 KB Download Link kopiëren
Samenstelling veestapel algemeen (2010-2019) pdf 23.84 KB Download Link kopiëren
De voedings- en versmarkt in België (2019) pdf 187.9 KB Download Link kopiëren