Download hier de gewenste documenten:

Deze nota beschrijft de voorwaarden en de procedure om een gedeelte van de promotiebijdragen voor appelen en peren terug te vorderen bij exceptionele verliezen.

Deze aangifte is enkel van toepassing voor bedrijven met een volledige boekhouding.

Indien u in aanmerking wil komen voor het recupereren van een gedeelte van de promotiefondsbijdragen fruit door exceptionele verliezen, dient u jaarlijks aangifte te doen via dit formulier.

Deze aangifte is enkel van toepassing voor bedrijven met een volledige boekhouding en geldt voor deze bedrijven als aanvraag voor het recupereren van promotiefondsbijdragen wanneer er zich een exceptioneel verlies heeft voorgedaan ingevolge hagel, vorst …

Telers, veilingen en verpakkers kunnen een overeenkomst sluiten met VLAM in verband met de modaliteiten van inning der bijdragen, zodat ze geen zegels moeten kleven.