1 van 9 publicaties gevonden, er zijn 9 items in de kennisbank.
Naam Type Grootte Download Kopiëren
Land- en tuinbouwareaal in België (2011-2020) pdf 43.9 KB Download Link kopiëren
Goedgekeurde oppervlakte zaaizaad in Vlaanderen (2011-2020) pdf 48.58 KB Download Link kopiëren
Bestedingen biologische producten voor thuisverbruik (2020) pdf 527.13 KB Download Link kopiëren
Belgische buitenlandse handel van zaaizaden (2011-2020) pdf 44.07 KB Download Link kopiëren
VLAM-activiteitenverslag 2019 pdf 15.53 MB Download Link kopiëren
Aandeel bio in totaal landbouwareaal (1987-2019) pdf 19.28 KB Download Link kopiëren
Bio-areaal (1987-2019) pdf 19.05 KB Download Link kopiëren
Aantal dieren in de biologische veehouderij (2010-2019) pdf 34.35 KB Download Link kopiëren
Aantal biobedrijven (1987-2019) pdf 18.86 KB Download Link kopiëren