Het grote tuinonderzoek

De Vlaamse tuinbezitter vindt zijn tuin belangrijk en is er matig tevreden over. De ideale tuin is volgens hem onderhoudsvriendelijk, gevarieerd, gezellig, strak-natuurlijk en geeft een gevoel van ruimte. De helft van de Vlamingen met een tuin houdt ervan om bezig te zijn in zijn tuin. Meer dan de helft heeft niet voldoende kennis over planten en tuinonderhoud en kan daarbij hulp gebruiken. Dit alles blijkt uit het tuinonderzoek van VLAM in samenwerking met iVox.

Tuin met vakantiegevoel

In november 2020 voerde VLAM een groot tuinonderzoek uit in samenwerking met iVox om inzicht te krijgen in de aard van de tuin van de Vlaming en de tevredenheid en de verwachtingen ten aanzien van een eigen tuin. Het onderzoek werd uitgevoerd via een online bevraging bij 1.000 Vlamingen tussen 25 tot 65 jaar mét een tuin.

We vatten de belangrijkste bevindingen samen.

De grootte van de tuin fluctueert sterk

We deelden de tuingroottes op in vier categorieën en stellen vast dat de verdeling vrij goed is over de verschillende categorieën:

25% heeft een tuin kleiner dan 100 m²
32% heeft een tuin van 100 à 250 m²
19% heeft een tuin van 250 à 500 m²
24% heeft een tuin van meer dan 500 m²

Een grotere tuin is vaker in het bezit van 50-plussers, mensen die in een landelijke omgeving wonen, mensen met kinderen en mensen uit hogere sociale groepen.

De Vlaming vindt zijn tuin belangrijk

64% van de Vlamingen hecht veel belang aan zijn tuin. Gemiddeld geeft hij zijn tuin een belang van 7,8 op 10. Onderhoudsvriendelijkheid en privacy hebben het meeste belang, maar ook de houdbaarheid, de dier- en klimaatvriendelijkheid, de uitstraling en de geschiktheid voor sociale contacten en ontspanning vindt de Vlaming belangrijke aspecten voor een tuin.
37% van de tuinbezitters wil in de toekomst meer tijd en geld spenderen aan zijn tuin.

Hoe ziet de tuin van de Vlaming er uit ?

De componenten van de tuin van de Vlaming klinken vertrouwd. Zo heeft 88% een graspartij, 85% een terras, 76% planten, 64% bloemen, 58% een tuinhuis en 57% een haag. Een moestuin en/serre komt voor bij 26 %, een vijver bij 11%.

Componenten Vlaamse tuin

Naarmate de leeftijd toeneemt, worden meer beplantingen gedaan.

62% van de Vlamingen zou zijn tuin omschrijven als een eenvoudige, onderhoudsvriendelijke tuin en dat blijkt ook het belangrijkste criterium te zijn om zijn tevredenheid over zijn tuin te scoren (zie verder).

Vlaming matig tevreden over zijn tuin

De Vlaming geeft zijn tuin gemiddeld een 6,6 op 10 om zijn tevredenheid te evalueren. 39% geeft een tevredenheidsscore van 8 of meer op 10 en 17% een score lager dan 5.

Zaken waarover hij het meest tevreden is zijn de onderhoudsvriendelijkheid en functionaliteit van de tuin, de gepaste grootte en de variatie. Heel wat Vlamingen melden tevreden te zijn over de beplanting en het diervriendelijk karakter van hun tuin. Ze zijn blij een tuin te hebben die geschikt is voor huisdieren en/of die vogels en insecten aantrekt.

Wanneer de Vlaming eerder ontevreden is over zijn tuin, valt het onderhoudswerk hem in de eerste plaats zwaar. Daarna volgt de wens een grotere tuin te hebben en minder onkruid en mos.

Tuin moet vakantiegevoel opwekken

Een aantrekkelijke tuin is voor 56% van de Vlamingen een tuin die een vakantiegevoel uitstraalt, een mooi uitzicht geeft en verschillende onderdelen bevat. Hierbij zijn gezinnen met kinderen, mensen die landelijk wonen en mensen uit hogere sociale groepen meer vertegenwoordigd. 44% van de Vlamingen voelt zich eerder aangesproken door een eenvoudige tuin met terras en zithoek, gras, een beperkte hoeveelheid groen en een afscheiding. De 25-34-jarigen zijn hier sterker vertegenwoordigd.

Iets meer dan de helft van de Vlamingen (52%) is eerder gewonnen voor een strakke dan wel een weelderige tuin. Tuinen met veel verharding en een minieme hoeveelheid groen worden als weinig aantrekkelijk beoordeeld.

Een eenvoudige onderhoudsvriendelijke kleine tuin

De ideale tuin is volgens de Vlaamse tuinbezitter onderhoudsvriendelijk, gevarieerd (veel groen, maar ook ruimte voor ontspanning/rust en sociaal contact), gezellig, strak-natuurlijk en open (geeft ruimtegevoel).

Plantenkennis nodig voor een goed onderhouden tuin

De helft van de Vlamingen met een tuin houdt ervan om bezig te zijn in zijn tuin. Meer dan de helft van de Vlamingen heeft niet voldoende kennis over planten en tuinonderhoud en kan daarbij hulp gebruiken. 66% maakt overigens plannen om zijn tuin aan te passen binnen de 2 jaar. Beplanting vernieuwen of uitbreiden en het terras onder handen nemen worden het vaakst genoemd. Heel wat Vlamingen dromen ook van een bloemenweide en van meer diervriendelijke elementen. 27% heeft al een moestuin/serre en 28% heeft de intentie om er een te maken en 7% heeft een zwembad/zwemvijver en 19% heeft de intentie om er een te zetten. 17% denkt aan grote aanpassingen tot een volledige (her)aanleg.

Klimaatopwarming speelt een rol

De Vlaming toont klimaatbewustzijn: 59% vindt dat zijn tuin een bijdrage moet leveren aan het tegengaan van klimaatopwarming. Daarom heeft hij recent al maatregelen genomen of plant hij deze. Het gaat daarbij o.a. om planten voorzien die minder onderhoud vragen of beter tegen de droogte kunnen, bodembescherming, wateropvang voorzien, zorgen voor meer schaduw en minder verharding. Deze resulteren vaak ook in minder werk en onderhoud op langere termijn. Niet alle maatregelen zijn duur en ze kunnen op langere termijn kostenbesparend zijn.