1 van 20 publicaties gevonden, er zijn 20 items in de kennisbank.
Naam Type Grootte Download Kopiëren
Land- en tuinbouwareaal in België (2011-2020) pdf 43.9 Ko Download Link kopiëren
Goedgekeurde oppervlakte zaaizaad in Vlaanderen (2011-2020) pdf 48.58 Ko Download Link kopiëren
Bestedingen biologische producten voor thuisverbruik (2020) pdf 527.13 Ko Download Link kopiëren
Belgische buitenlandse handel van zaaizaden (2011-2020) pdf 44.07 Ko Download Link kopiëren
Totale visaanvoer (2011-2020) pdf 29.9 Ko Download Link kopiëren
Visvangst in ton (2011-2020) pdf 100.58 Ko Download Link kopiëren
Visvangst in waarde (2011-2020) pdf 66.17 Ko Download Link kopiëren
Gemiddelde prijzen visvangst (2011-2020) pdf 57.01 Ko Download Link kopiëren
Belgische buitenlandse handel van vis (2011-2020) pdf 79.09 Ko Download Link kopiëren
Belgische export van vis (2011-2020) pdf 51.05 Ko Download Link kopiëren
Belgische import van vis (2011-2020) pdf 105.53 Ko Download Link kopiëren
Belgische export van schaal- en weekdieren (2011-2020) pdf 46.85 Ko Download Link kopiëren
Belgische import van schaal- en weekdieren (2011-2020) pdf 63.84 Ko Download Link kopiëren
Belgische export van andere zeeproducten en derivaten (2011-2020) pdf 47.77 Ko Download Link kopiëren
Belgische import van andere zeeproducten en derivaten (2011-2020) pdf 51.12 Ko Download Link kopiëren
Aandeel bio in totaal landbouwareaal (1987-2019) pdf 19.28 Ko Download Link kopiëren
Bio-areaal (1987-2019) pdf 19.05 Ko Download Link kopiëren
Aantal dieren in de biologische veehouderij (2010-2019) pdf 34.35 Ko Download Link kopiëren
Aantal biobedrijven (1987-2019) pdf 18.86 Ko Download Link kopiëren
Belgisch thuisverbruik van vis en schaal- en weekdieren (2020) pdf 606.24 Ko Download Link kopiëren