1 van 10 publicaties gevonden, er zijn 10 items in de kennisbank.
Naam Type Grootte Download Kopiëren
Bestedingen biologische producten voor thuisverbruik (2021) pdf 435.24 Ko Download Link kopiëren
Aandeel bio in totaal landbouwareaal (1987-2021) pdf 19.31 Ko Download Link kopiëren
Bio-areaal (1987-2021) pdf 18.53 Ko Download Link kopiëren
Aantal dieren in de biologische veehouderij (2012-2021) pdf 34.11 Ko Download Link kopiëren
Aantal biobedrijven (1987-2021) pdf 18.99 Ko Download Link kopiëren
Land- en tuinbouwareaal in België (2011-2020) pdf 43.9 Ko Download Link kopiëren
Goedgekeurde oppervlakte zaaizaad in Vlaanderen (2011-2020) pdf 48.58 Ko Download Link kopiëren
Belgische buitenlandse handel van zaaizaden (2011-2020) pdf 44.07 Ko Download Link kopiëren
De houding van Vlamingen tegenover streekproducten (2010) pdf 43.61 Ko Download Link kopiëren
VLAM-activiteitenverslag 2019 pdf 15.53 Mo Download Link kopiëren