1. Voor de toepassing van deze bijdrageregeling wordt verstaan onder "producten uit de biologische landbouw ": producten waarop aanduidingen voorkomen die verwijzen naar de biologische productiemethode of waarvan het in de bedoeling ligt op die producten dergelijke aanduidingen aan te brengen, zoals bepaald in de Verordening (EG) van de Raad Nr. 834/2007 van juni 2007, inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, en de toepasselijke uitvoeringsbepalingen.

2. Wie producten uit de biologische landbouw produceert in de zin van de in punt 1 genoemde verordening, betaalt een jaarlijkse bijdrage van 38 euro.

3. Wie producten uit de biologische landbouw bereidt, betaalt een jaarlijkse bijdrage op basis van het omzetcijfer dat betrekking heeft op het kalenderjaar waarvan het jaartal verwijst naar het kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, namelijk:
 

omzet  bijdrage
tot en met 125.000 euro 62 euro
meer dan 125.000 euro tot en met 250.000 euro 124 euro
meer dan 250.000 euro tot en met 625.000 euro 248 euro
meer dan 625.000 euro tot en met 1.250.000 euro 620 euro
meer dan 1.250.000 euro tot en met 2.500.000 euro 1239 euro
meer dan 2.500.000 euro 2479 euro4. Wie als groothandel producten uit de biologische landbouw in de handel brengt, betaalt een jaarlijkse bijdrage op basis van het omzetcijfer dat betrekking heeft op het kalenderjaar waarvan het jaartal verwijst naar het kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, namelijk:
 

omzet bijdrage
tot en met 250.000 euro 62 euro
meer dan 250.000 euro tot en met 500.000 euro 124 euro
meer dan 500.000 euro tot en met 1.250.000 euro 248 euro
meer dan 1.250.000 euro tot en met 2.500.000 euro 620 euro
meer dan 2.500.000 euro 1239 euro5. Wie als kleinhandel producten uit de biologische landbouw in de handel brengt, betaalt per verkooppunt een jaarlijkse bijdrage van 38 euro.

6. De bijdragen uit punt 2 tot en met 5 zijn niet cumulatief. Wie meerdere activiteiten als opgenomen in deze punten uitoefent, betaalt alleen de hoogste verschuldigde bijdrage.

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse Regering.