visser

Producten van bij ons doen schitteren

Promotie voor producten van bij ons: dat is wat we doen, de korte versie. De lange versie is niet veel langer. Wel preciezer: promotie voor zuivelproducten, aardappelen, groenten & fruit, vis, vlees, bier, bioproducten, streekproducten en bloemen & planten van bij ons.

Achter die ene zin schuilen intensieve samenwerkingen tussen de Vlaamse overheid, de marketing- en communicatiespecialisten van VLAM en vissers, landbouwers, veilingen, telers, vakmensen en iedereen die versproducten van eigen bodem produceert, verwerkt of verdeelt.

Maximale impact door marktonderzoek

Marktonderzoek is waar we sterk in zijn. We weten perfect wat de Vlaming koopt, waar hij dat doet en waarom. Door die kennis kunnen we elk promotiebudget met maximale impact benutten. De gedroomde basis voor succesvolle acties.

Eigen expertise koppelen aan kennis sector

We koppelen de expertise van de VLAM-medewerkers aan de kennis van de producenten en dat levert krachtige campagnes op.
Promotie pakken we aan per product. Iedereen uit een bepaalde sector, bijvoorbeeld de aardappeltelers, betaalt een bijdrage aan het promotiefonds. Elke cent uit dat promotiefonds wordt heel gericht ingezet om de verkoop van de producten uit die sector te stimuleren. De  promotie gebeurt bovendien los van merk of winkel.

Wat doen we concreet?

Heel wat. Het meest gekend zijn ongetwijfeld onze tv-spots, maar we schrijven ook artikels voor de vakpers, ontwerpen advertenties, organiseren persevents en bedrijfsdagen, inspireren retail en horeca, trekken alle schuiven van social media open, bieden ondersteuning in lokale marketing en veel, veel meer.
Voor binnenlandse campagnes ligt de focus op herkomst met de herkenbare slogans ‘lekker van bij ons’ en ‘groen van bij ons’. We stimuleren duurzame consumptiepatronen en promoten de korte keten.
Correcte voedingsinfo is essentieel. Al onze campagnes sluiten aan bij de aanbevelingen van de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Een team van voedingsdeskundigen waakt hier nauwgezet over.

De helft van onze middelen zetten we in op promotie in het buitenland. Die is hoofdzakelijk op de handel gericht. We ondersteunen onze Vlaamse bedrijven om bestaande markten te onderhouden en nieuwe markten te verkennen.

Samengevat

VLAM doet versproducten van bij ons doen schitteren in binnen- en buitenland.

sierteelt