Gelieve eerst de onderstaande informatie te lezen alvorens een klacht in te dienen.

Algemeen

Als u een klacht heeft over een handeling of over de werking van VLAM vzw kunt u contact opnemen met onze klachtenbehandelaar.

Wanneer kunt u niet terecht bij de klachtenbehandelaar?

De klacht wordt niet behandeld als het gaat over feiten:
•    waarvoor eerder een klacht is ingediend die volgens de klachtenprocedure is behandeld
•    die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
•    waarvoor de georganiseerde administratieve beroepen niet zijn uitgeput of die deel uitmaken van een gerechtelijke procedure
De klacht zal ook niet worden behandeld als ze duidelijk ongegrond is, u geen persoonlijk belang heeft bij de klacht, of ze anoniem is ingediend.

Welke gegevens vermeldt u in uw klacht?

Vermeld volgende gegevens in uw klacht:
•    Naam en adres
•    Eventueel e-mailadres
•    Eventueel telefoonnummer
•    Feitenrelaas
•    Voorwerp van de klacht

Hoe dient u een klacht in?

•    Via e- mail: juridischedienst@vlam.be
•    Per brief op volgend adres:
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw 
T.a.v. de klachtenbehandelaar
Koning Albert II laan 35, bus 50
1030 Brussel

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De ontvangst van uw klacht wordt binnen 10 kalenderdagen bevestigd.
De klacht wordt behandeld binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Vlaamse ombudsdienst?

Als u geen antwoord krijgt van de klachtenbehandelaar of het onderzoek door de klachtenbehandelaar niet de verhoopte oplossing biedt, kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 0800 24050
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
http://www.vlaamseombudsdienst.be