1 van 50 publicaties gevonden, er zijn 162 items in de kennisbank.
Naam Type Aflopend sorteren Grootte Download Kopiëren
Belgische aardappelproductie (2010-2019) pdf 44.67 KB Download Link kopiëren
VLAM-activiteitenverslag 2019 pdf 15.53 MB Download Link kopiëren
Land- en tuinbouwareaal in België (2010-2019) pdf 43.91 KB Download Link kopiëren
Zelfvoorzieningsgraad vlees (2012-2019) pdf 18.83 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van vlees (2012-2019) pdf 82.81 KB Download Link kopiëren
Zelfvoorzieningsgraad gevogeltevlees (2012-2019) pdf 13.02 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van gevogeltevlees (2012-2019) pdf 82.81 KB Download Link kopiëren
Groenteareaal (2010-2019) pdf 92.97 KB Download Link kopiëren
Groenteproductie (2010-2019) pdf 39.48 KB Download Link kopiëren
Aantal koeien en melkveehouders (2010-2019) pdf 45.51 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van sierteeltproducten (MATQ2 2020) pdf 568.71 KB Download Link kopiëren
Moslimconsumenten willen geïnspireerd worden in de keuken pdf 191.31 KB Download Link kopiëren
Evolutie van de belangrijkste verscategorieën (MATQ2 2020) pdf 198.3 KB Download Link kopiëren
Factbook 1 2018 - Naar een duurzame zuivelsector in Europa pdf 2.71 MB Download Link kopiëren
Factbook 2 2019 - Naar een duurzame zuivelsector in Europa pdf 2.27 MB Download Link kopiëren
Factbook 3 2020 - Naar een duurzame zuivelsector in Europa pdf 1.96 MB Download Link kopiëren
Regionale verdeling veestapel (2019) pdf 16.54 KB Download Link kopiëren
Samenstelling veestapel (2010-2019) pdf 23.72 KB Download Link kopiëren
Aantal biobedrijven (1987-2019) pdf 18.86 KB Download Link kopiëren
Aantal dieren in de biologische veehouderij (2010-2019) pdf 34.35 KB Download Link kopiëren
Bio-areaal (1987-2019) pdf 19.05 KB Download Link kopiëren
Aandeel bio in totaal landbouwareaal (1987-2019) pdf 19.28 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van aardappelen (1998-2013) pdf 51.93 KB Download Link kopiëren
Belgische zelfvoorzieningsgraad van aardappelen (2003-2013) pdf 15.42 KB Download Link kopiëren
Belgisch thuisverbruik van vlees (2019) pdf 297.99 KB Download Link kopiëren
Aantal sierteeltbedrijven in België (1980-2019) pdf 32.75 KB Download Link kopiëren
Belgische sierteeltoppervlakte (2010-2019) pdf 57.58 KB Download Link kopiëren
Belgisch aardappelareaal (2010-2019) pdf 40.09 KB Download Link kopiëren
Belgische leghennenstapel (2010-2019) pdf 18.6 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van kippenvlees (langetermijn evolutie) (1960-2013) pdf 13.36 KB Download Link kopiëren
Belgische productie en zelfvoorziening van consumptie-eieren (2004-2013) pdf 15.45 KB Download Link kopiëren
EU eiproductie (2009-2018) pdf 41.24 KB Download Link kopiëren
Zelfvoorzieningsgraad van eieren in de EU (2001-2010) pdf 39.06 KB Download Link kopiëren
Belgisch brutoverbruik van eieren (2004-2013) pdf 15.97 KB Download Link kopiëren
Samenstelling veestapel algemeen (2010-2019) pdf 23.84 KB Download Link kopiëren
Samenstelling veestapel pluimvee (2010-2019) pdf 23.62 KB Download Link kopiëren
Regionale verdeeling veestapel (2019) pdf 14.55 KB Download Link kopiëren
De voedings- en versmarkt in België (2019) pdf 187.9 KB Download Link kopiëren
Evolutie van het verbruik van agrovoedingsproducten in België pdf 249.96 KB Download Link kopiëren
De ontbijtgewoonten van de Vlaming pdf 394 KB Download Link kopiëren
Wat is gezonde voeding volgens de consument? pdf 677.54 KB Download Link kopiëren
Waarmee houdt de Vlaming rekening bij zijn aankoop van verse voeding? pdf 204.67 KB Download Link kopiëren
De aankoopkanalen van versproducten in België (MATQ2 2020) pdf 168.88 KB Download Link kopiëren
Hoe beslist de Vlaming wat er op tafel komt? pdf 323.43 KB Download Link kopiëren
Maak kennis met 7 consumententypes pdf 500.19 KB Download Link kopiëren
Zelfvoorzieningsgraad zuivelproducten (2003-2012) pdf 40.58 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van zuivelproducten (2003-2012) pdf 28.19 KB Download Link kopiëren
Goedgekeurde oppervlakte zaaizaad in Vlaanderen (2010-2019) pdf 47.02 KB Download Link kopiëren
Belgisch verbruik van vlees (langetermijn evolutie) (1960-2013) pdf 14.07 KB Download Link kopiëren
De houding van Vlamingen tegenover streekproducten (2010) pdf 43.61 KB Download Link kopiëren