België herwint AVP-vrije status

Belgian Meat Office van VLAM verzilvert exportkansen

Op 21/12/2020 heeft de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) de AVP-vrije status van alle Belgische varkens bevestigd. Deze werd in september 2018 ingetrokken als gevolg van de uitbraak van AVP of Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. De Afrikaanse varkenspest is gedurende deze periode van ruim twee jaar nooit vastgesteld bij Belgische varkens.

De AVP-vrije status is zeer belangrijk voor de Belgische export van varkensvlees. Deze kan nu, mede onder impuls van het Belgian Meat Office, heropgestart worden in een aantal landen. Dat is vooral belangrijk voor de handel naar landen buiten de EU, maar beïnvloedt ook de Europese handel.

Varkens in stal

Daadkrachtige en consequente maatregelen hebben geleid tot de uitroeiing van AVP in de everzwijnenpopulatie

Vanaf het begin van de uitbraak in september 2018 was de strategie van België om AVP (Afrikaanse varkenspest) uit te roeien bij de wilde everzwijnenpopulatie. Er werd een grote verscheidenheid aan maatregelen en acties genomen. Omheiningen, sluiting van bossen voor het publiek, een intensief speur- en jaagprogramma, … Deze hebben stuk voor stuk bewezen belangrijke factoren te zijn bij het bereiken voor deze doelstelling.

Na slechts één jaar werden er geen nieuwe positieve gevallen ontdekt. In totaal werden 5.422 everzwijnen onderzocht. 833 werden positief bevonden op AVP. Het laatste bevestigde positieve geval van AVP op een vers everzwijnkarkas dateert van 11 augustus 2019.

De varkensstapel bleef al die tijd vrij van AVP

België is een van de belangrijkste producenten van varkensvlees in Europa en exporteert meer dan twee derde van zijn varkensvleesproductie. Om deze belangrijke sector te beschermen was het van cruciaal belang om te voorkomen dat de ziekte de gedomesticeerde varkensstapel zou besmetten.

Naast de uitgebreide regels voor bioveiligheid die al van kracht waren, werden er extra maatregelen genomen. Dit betekent onder meer dat elk ziek varken op AVP getest moet worden, ongeacht de symptomen. Tot op heden zijn er meer dan 22.000 stalen negatief-en er komen er nog steeds bij.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) heeft de OIE alle nodige gegevens verstrekt waaruit blijkt dat België al meer dan een jaar AVP-vrij is. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de AVP-vrije status te kunnen claimen. Op 21 december bevestigde de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) de AVP-vrije status van alle Belgische varkens.

Hoge alertheid dankzij continue monitoring en controle

Niettegenstaande de herwonnen AVP-vrije status zal België in de toekomst blijven controleren op dierziekten, zowel in de gedomesticeerde stapel als in de wilde varkenspopulatie. De toezichts- en controlemaatregelen blijven dus voorlopig van kracht.

Belgisch varkensvlees zal binnenkort weer beschikbaar zijn, wereldwijd

De afgelopen decennia heeft België varkensvlees geëxporteerd naar meer dan 70 landen. Aangezien België transparant communiceert met zijn handelspartners over de hele wereld zullen de importerende landen binnenkort alle informatie krijgen die noodzakelijk is om de handel weer op gang te brengen.

Het Belgian Meat Office(BMO) binnen VLAM draagt zijn steentje bij aan de communicatie die het FAVV en Buitenlandse Zaken hierover voeren. Joris Coenen, manager van BMO: ‘Er staat een grootscheeps communicatieplan klaar dat we nu gaan uitrollen over de hele wereld. We voorzien direct mailing naar handelsrelaties wereldwijd, zorgen voor interviews met vakmedia, doen bannering en communicatie op tal van websites en sociale media enz.’ In de communicatie wordt niet alleen de veilige en AVP-vrije status benadrukt, ook de kwaliteit van Belgisch varkensvlees wordt ruim belicht.

Naast deze intensieve communicatiecampagne organiseert BMO ook seminaries over AVP in Japan en Korea en zijn er beursdeelnames voorzien in Japan, China, Vietnam en Singapore. Indien nodig wordt een virtueel alternatief opgezet. BMO organiseert ook fysieke of virtuele contactdagen voor Belgische exporteurs en potentiële buitenlandse afnemers. In de Filippijnen, Bulgarije en Hongarije werd dit recent al georganiseerd. Andere contactdagen volgen. BMO werkt voor de organisatie van al deze zaken nauw samen met FIT (Flanders Investment and Trade) en AWEX (Agence Wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers).

Versterking marktpositie

‘De intensieve communicatiecampagne mondt idealiter uit in het systematisch heropenen van de grenzen voor Belgisch varkensvlees in landen die belangrijk zijn voor de afzet van karkasdelen die in de EU minder gewaardeerd worden, denk maar aan varkensbuiken,’ stelt Joris Coenen. China, Japan en Zuid-Korea zijn enkele voorbeelden daarvan. ‘Wanneer de handel naar niet EU-landen terug op gang komt, kan dit bijdragen aan een sterkere markt- en onderhandelingspositie voor de Belgische varkenssector en mogelijkerwijs ook aan een betere prijsvorming,’ blikt Joris Coenen vooruit.

Meer info:
www.belgianmeat.com
www.europeanpork.eu
www.artofmeat.eu

Perscontact
Joris Coenen, Manager Belgian Meat Office | 0032 476 945 486

Over Belgian Meat Office
Belgian Meat Office coördineert de export van varkensvlees en rundvlees. Het vleesexportbureau werd in 2003 opgericht onder de paraplu van het Vlaams Centrum voor Agro -en Visserijmarketing (VLAM) | www.belgianmeat.com