Correctie persbericht

In het persbericht over de 15 promotiedossiers die VLAM indient bij Europa zaten twee grote slordigheden:

Globaal is VLAM van plan om 3,6 miljoen euro samen te brengen. Indien alle projecten positief zouden beoordeeld worden, komt daar een tussenkomst van 13,8 miljoen euro van Europa bovenop, wat het promotiebudget op 17,5 miljoen euro brengt.

 

Bijgevoegd vindt u nogmaals het volledige persbericht.

Download documenten