Eierverkoop gestegen in 2015

De eierverkoop kende in 2015 een beter jaar dan in 2014. Het volume steeg met bijna 1,9% en de besteding zelfs met 2,6%. In 2015 werden er 74 eieren per capita gekocht voor thuisverbruik en dit voor een bedrag van 12,70 euro. Het scharrelei is de standaard met 62% marktaandeel. Eieren uit vrije uitloop hebben ruim een kwart van de markt in handen. Het aandeel van bio-eitjes bedraagt 6% in volume en 10,5% in waarde. De aankoop van eieren in de hard discount groeit verder maar DIS 1 blijft het belangrijkste kanaal met 45% volumeaandeel.
Dit alles blijkt uit gegevens van het marktonderzoeksbureau GfK Belgium, dat in opdracht van VLAM het thuisverbruik volgt van 5.000 Belgische gezinnen. De cijfers hebben enkel betrekking op de aankoop van verse eieren in de schaal.

Stijging in eierverkoop
De aankoop van verse kippeneieren trekt, na een dipje in 2014, weer aan. De Belg kocht vorig jaar 1,9% meer eieren en de Vlaming zelfs 2,5% meer. De groei situeerde zich vooral bij de jonge alleenstaanden jonger dan 40 en de gezinnen met kinderen.
De gemiddelde eierprijs bedroeg € 0,14 voor scharreleieren, € 0,20 voor eieren van vrije uitloop en € 0,29 voor bio-eieren. Er werden meer eieren gekocht van vrije uitloop, die duurder zijn dan scharreleieren, zodat de eierbestedingen stegen met bijna 3%. In 2015 werden er afgerond 74 eieren per capita gekocht voor een bedrag van 12,70 euro. Het aantal kopende gezinnen daalde lichtjes maar blijft zeer hoog met 93 op 100. De aankoopfrequentie voor eieren steeg tegen de algemeen dalende trend van het aantal winkelbezoeken in. Een gezin koopt nu gemiddeld 15,8 keer per jaar eieren.

Het scharrelei is de standaard maar vrije uitloop wint terrein
Het marktaandeel van scharreleieren heeft blijkbaar zijn limiet bereikt. In 2008 waren 54% van de aangekochte eieren scharreleieren. Dit aandeel steeg tot een kleine 66% in 2014 maar daalde vorig jaar tot 62%. In tegenstelling tot de andere eieren (bio en vrije uitloop), die in prijs daalden, bleef de prijs van een scharrelei stabiel op 14 cent per stuk.
De eieren van kippen met vrije uitloop vormen de tweede belangrijkste categorie. Na een stijging van hun marktaandeel tussen 2008 en 2010, verloren deze eieren sinds 2011 jaarlijks marktaandeel tot vorig jaar. Vooral door het ruimer aanbod van eieren van kippen met vrije uitloop in hard discount groeide dit segment van 23% naar 27%. Bio-eieren vertegenwoordigen 6% van het aantal verkochte eieren en 10,5% van de bestedingen. Bio-eieren kennen een licht stijgende trend in volume. Het aantal koper van bio-eieren stabiliseert op 20 kopers op 100.

Hard discount groeit maar DIS 1 blijft belangrijkste kanaal
Het marktaandeel van eieren in de hard discount (Aldi en Lidl) groeide, na een minder jaar in 2014, verder door en bedraagt nu bijna 34%. Vooral het ruimere aanbod legt hard discount geen windeieren. DIS 1 blijft het belangrijkste kanaal met 45% marktaandeel. De buurtsupermarkten (AD Delhaize, Delhaize Proxy, Okay, Spar, Carrefour Express…) zijn met een aandeel van iets meer dan 13% het derde belangrijkste aankoopkanaal voor eieren. De hoevewinkel, de openbare markt en de speciaalzaken zijn kleine kanalen en verliezen terrein.

Thuisconsumptie is de norm
Thuis is en blijft de belangrijkste consumptieplaats voor voeding in het algemeen en voor verse eieren in het bijzonder. Van het totaal aantal consumptiemomenten vindt twee derde thuis plaats. Voor eieren vindt zelfs 70% van de consumptiemomenten thuis plaats. 7% van de consumptiemomenten met eieren vindt bij familie en vrienden plaats. De rest van de eimomenten situeren zich op het werk of op school (9% van de momenten), in de klassieke horecazaken (5%), onderweg (1%) en ‘overige’ (8%). Onder ‘overige’ vallen onder andere feestzalen, recreatieparken en Ikea-restaurants. Het hardgekookt eitje is typisch iets voor op het werk of voor op school. Denk maar aan de belegde broodjes met schijfjes ei tussen. Het zachtgekookt eitje en de omelet zijn meer thuisgerechten.

***
Nota aan de redactie: het volledige dossier inclusief grafieken kan u hieronder downloaden.

Download documenten