Minister Crevits lanceert incubator exportpromotie via VLAM

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, kende in het kader van de relance van de export VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) 300.000 euro toe. De middelen worden gebruikt om de deelname van Vlaamse bedrijven aan internationale agrovoedingsbeurzen te bevorderen en om een incubator voor innovatieve exportplannen te ontwikkelen.

Deelname aan internationale vakbeurzen wordt gestimuleerd

Onze agrovoedingssector bleef iedereen van voedsel voorzien gedurende de coronacrisis. Door het wegvallen van de noodzakelijke internationale handel werd de export van Vlaamse land- en tuinbouw evenwel hard getroffen. Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits kondigden maandag 15 juni bijkomende maatregelen aan voor de relance van de export. Daarbij voorziet Crevits 300.000 euro voor VLAM om de exportactiviteiten te versterken.

VLAM, dat veel ervaring heeft op gebied van exportpromotie van Vlaamse land- en tuinbouwproducten, zal de extra middelen inzetten op twee fronten:

- Vlaamse bedrijven worden via een aanmoedigingspremie gestimuleerd om nog dit jaar deel te nemen aan internationale agrovoedingsbeurzen.

- VLAM richt de komende maanden een ‘incubator agrovoeding’ op. Deze wil Vlaamse agrovoedings- en sierteeltbedrijven of bedrijfsgroeperingen stimuleren om nieuwe oplossingen rond buitenlandse markttoegang te ontwikkelen.

VLAM mikt op ideeën die innovatie, snelle impact en langdurige effecten als basiselementen hebben. Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM, licht toe: ‘Met de incubator kunnen we nieuwe initiatieven die in de sector ontstaan aanmoedigen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een voldragen exportplan. Door een deel van de kosten van de initiatieven te dragen wordt het risico voor de bedrijven ingeperkt.’

VLAM zal een extern team van specialisten (privé, overheid en academisch milieu) samenbrengen in een panel om de ingediende initiatieven te beoordelen.

Voor meer info: incubator@vlam.be