Ondersteunende maatregelen nodig voor varkenssector

De varkenssector verkeert in een diepe crisis. Daarom vraagt de sector op zeer korte termijn ondersteunende maatregelen gekoppeld aan een strategisch plan op langere termijn.

Vanuit de brancheorganisatie PORK.be werden volgende doelstellingen geïdentificeerd:

  • Verduurzaming van de sector i.f.v. maatschappelijke verwachtingen
  • Ketentransparantie en beter overleg
  • Marktwerking versterken, meerwaardecreatie en vierkantwaardering (binnenland meerwaardecreatie/buitenland: heropening na AVP)
  • Zelfsturing vanuit de keten, via PORK.be omkaderd door de ketenwerkgroep varkens
  • Robuuster maken van het verdienmodel van de varkensboeren

Het crisisplan van PORK.be omvat 5 hefbomen:

1. De standpunten van Boerenbond en ABS m.b.t. primaire productie worden onderschreven en integraal opgenomen in het crisisplan.

2. Bepork als hefboom om herkenbaarheid te creëren en kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen (ons varkensvlees een smoel geven). Via bijkomende vragen kan lokaal meerwaarde gecreëerd worden.

3. Het is imperatief dat de thuismarkt het goede voorbeeld geeft. Door het dalen van de productie en de reeds bestaande markttoegangsaanpak van BePork wat 85% van alle varkensvlees reeds omvat moet er snel een vrijwilligengagement van de retail en vleeswarenfabrikanten komen om voor het vlees dat aangekocht wordt voor lokale consumptie een meerprijs te betalen aan hun leveranciers (dedicated suppliers).

4. Belpork krijgt een duidelijke opdracht om de inhoud achter een B2B-label voor ons vorm te geven en te bewaken. Het BePork-label moet de ambitie waarmaken om zowel in binnen- als buitenland het onderscheidend vermogen van het varkensvlees tastbaar te maken en vertrouwen op te bouwen.

5. In export worden extra middelen vrijgemaakt, dankzij de Vlaamse regering, om bijkomende promotie te voeren en intercontinentaal markten te openen of te heropenen.

Verre export is cruciaal in de zogeheten vierkantsverwaarding. Hierbij dient BMO (onderdeel van VLAM) zich in samenwerking met het FAVV, de federale diplomatie en FIT te richten op het heropenen van de verloren markten ten gevolge van AVP met specifieke focus op China en Azië.

PORK.be is opgericht in volle varkenscrisis en is een erkende BO. Ze heeft als leden Boerenbond, ABS, FEBEV en BFA en als doel samenwerking tussen de schakels van de keten te bevorderen om een duurzame en rendabele varkensketen te verzekeren.

Voor verdere vragen kan u terecht bij Filip Fontaine, voorzitter PORK.be (filip.fontaine@vlam.be) op 0475/411833 of bij de leden van PORK.be.

Photographer: Jimmy Kets | Copyright: JIMMY KETS