Studie legt potentieel voor Belgische wijn bloot

Hoewel er steeds meer aandacht komt voor wijn van eigen bodem, haalt slechts een beperkt aantal consumenten geregeld Belgische wijn in huis. Om daar verandering in te brengen, hebben de vzw Belgische Wijnbouwers en VLAM een onderzoek laten uitvoeren naar de voorkeuren en het aankoopgedrag van de Belgische wijnliefhebber. Aan de hand van de resultaten hiervan zullen de sectorvereniging, maar ook de individuele wijndomeinen gerichter en doeltreffender acties kunnen ondernemen om de Belgische wijndrinker te overtuigen om wijn van eigen bodem te kopen.

© Illustraties CA Creative & Krakenimages

De Belgische wijnsector wil samen met VLAM onze lokale wijnen nadrukkelijker op de kaart zetten en de kennis erover vergroten. Ter voorbereiding van een actieprogramma voor 2023 liet VLAM door iVox een grondige marktanalyse uitvoeren.

Daaruit blijkt dat 57 procent van de Belgen al eens een glas Belgische wijn heeft geproefd, maar slechts 3 procent geregeld Belgische wijn drinkt. Opvallend: een kwart van de bevolking heeft al eens een Belgisch wijndomein bezocht.

Maar ‘onbekend is onbemind’. Zo geeft 75 procent van de wijndrinkers toe dat zijn kennis over Belgische wijnen summier is. Circa 43 procent van alle Belgen heeft zelfs nog nooit een glas Belgische wijn gedronken. Maar daar komt ongetwijfeld verandering in, want 81 procent van de wijndrinkers geeft aan in de toekomst (nog) Belgische wijn te willen drinken. De hoogste intentie om meer aandacht te besteden aan inlandse wijnen noteren we bij gemiddelde wijndrinkers, bij 35- tot 54-jarigen en bij de hogere sociale groep.

Consument informeren is cruciaal

Dat de consument wel openstaat voor Belgische wijn, maar deze niet erg vaak koopt, heeft ongetwijfeld ook te maken met het economisch model van de Belgische wijnbouw. Bijna de helft van de wijndrinkende respondenten geeft namelijk aan dat men een fles wijn van tien euro duur vindt, terwijl Belgische wijnen die prijskaap vaak overschrijden. Een andere belangrijke factor is dat bijna 60 procent van de consumenten wijn koopt in de supermarkt, waar het aanbod aan Belgische wijnen bijzonder beperkt is.

“De resultaten van deze studie zijn bijzonder bemoedigend,” stelt Lodewijk Waes, de voorzitter van de vzw Belgische Wijnbouwers. “De consument staat duidelijk heel positief tegenover Belgische wijn. Anderzijds blijkt uit dit onderzoek dat we als sector nog heel wat werk voor de boeg hebben om de consument te informeren over Belgische wijn en hem of haar te helpen om de weg naar verkooppunten van Belgische wijn te vinden.”

Duidelijk beeld van de consument

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen we in België vijf types wijnconsumenten onderscheiden:

Gepassioneerde Wijnkenners (25 procent van de consumenten) drinken zeer regelmatig wijn en hebben eerder een voorkeur voor complexe, krachtige, kruidige wijnen met flink wat alcohol. Ze duiken graag in wijnliteratuur en zoeken op café of restaurant op de wijnkaart naar wijnen die passen bij hun maaltijd en bij hun persoonlijkheid. Ze vinden het leuk om nieuwe wijnen te ontdekken. Dit zijn eerder mannen uit de hogere sociale groepen.

Prijsbewuste Wijnliefhebbers (18 procent) beschouwen zichzelf minder als wijnkenner, maar ze drinken wel graag regelmatig een glaasje wijn. Ze gaan daarvoor actief op zoek naar de beste wijnaanbiedingen, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding centraal staat. Tien euro voor een fles wijn vinden ze duur. Deze groep vinden we eerder terug in Vlaanderen en bij 55-plussers.

Imagozoekende Gelegenheidsdrinkers (22 procent) drinken vooral wijn bij specialere gelegenheden zoals bij etentjes en feestjes en dus minder op een gewone dag thuis. Ze drinken minder vaak wijn dan de twee vorige groepen. Als ze wijn kopen, dan doen ze dit in verhouding eerder in andere kanalen dan de supermarkt en op restaurant kiezen ze eerder voor de wijnkaart dan voor de huiswijn. Ze kiezen meestal niet steeds opnieuw voor dezelfde wijnen en vinden het belangrijk dat de gekozen wijn past bij hun persoonlijkheid. Ze hebben wel slechts een gemiddelde wijnkennis, waardoor de wijnkeuze voor hen eerder een opgave is. Deze personen komen eerder uit Wallonië en hebben vaker een middelbaar diploma.

Drinkende wijnleken (16 procent) drinken enkel wijn bij speciale gelegenheden en geven eerder de voorkeur aan eenvoudige, lichte, zoetere, fruitige wijnen met weinig alcohol. Als ze wijn kopen, dan doen ze dit meestal in de supermarkt, maar door hun beperkte wijnkennis vinden ze dit wel eerder een opgave. Ze kiezen in de winkel dan ook doorgaans voor dezelfde gekende wijn, en op café of restaurant voor de huiswijn. Dit zijn in verhouding eerder vrouwen.

Wijnonthouders (19 procent) drinken zelden tot nooit wijn. In deze groep vinden we eerder Nederlandstaligen, 18- tot 54-jarigen, alleenwonenden zonder kinderen en personen met een middelbaar diploma en uit de lagere sociale groepen terug.

Nog enkele interessante resultaten:

• Hoewel meer consumenten de voorkeur geven aan droge wijnen (40 procent) ligt het aantal liefhebbers van zoete wijnen niet zo heel veel lager (36 procent).

• Slechts 14 procent van de respondenten heeft plannen om alcoholvrije wijn te kopen, en er zijn ook minder consumenten die de voorkeur geven aan wijn met weinig alcohol (22 procent) dan liefhebbers van wijnen met een stevig alcoholgehalte (33 procent).

• Wijn wordt in België niet enkel meer gedronken bij speciale gelegenheden; ruim 42 procent drinkt geregeld ook thuis en zonder aanleiding al eens een glas wijn.

Belgische wijnbouwers op Horeca Expo

De vzw Belgische wijnbouwers en negen Belgische wijndomeinen zijn dit jaar opnieuw aanwezig in het Chef’s Place-gedeelte op Horeca Expo in Flanders Expo (Gent, 20-24 november) om er sommeliers, restauranthouders en wijnhandelaren te laten kennismaken met het beste wat de Belgische wijnbouw te bieden heeft.

Noot voor de redactie: Het onderzoek naar de voorkeuren en koopgedrag van de Belgische wijndrinker werd uitgevoerd door iVox en gebeurde via een online bevraging bij duizend Belgen in september 2022.

Over de vzw Belgische Wijnbouwers

De vzw Belgische Wijnbouwers zet zich in om de kwaliteit van de Belgische wijn te verbeteren, om de professionalisering van wijnbouw in België te stimuleren en om de bekendheid van de Belgische wijn bij de consument in binnen- en buitenland te vergroten. Daartoe organiseert de vereniging promotie-evenementen en opleidingen, brengen we wijnbouwers met vragen of noden bij elkaar, trachten we wetgevende en administratieve zaken te verduidelijken of te vereenvoudigen, onderhandelen we over interessante groepsaankopen, enzovoort. De vzw telt circa 140 leden, waarvan het merendeel actieve wijnbouwers.

Meer info: www.belgischewijnbouwers.be

Voor meer informatie, contacteer:

Lodewijk Waes
voorzitter vzw Belgische Wijnbouwers
lodewijkwaes@hotmail.com
0475 204 570

Frank De Graeve
medewerker vzw Belgische Wijnbouwers
info@belgischewijnbouwers.be
0496 103 996

© Illustraties CA Creative & Krakenimages