VLAM dient 15 promotiedossiers in voor Europese co-financiering

28 april is de deadline voor het indienen van promotiedossiers voor Europese ondersteuning. VLAM diende 15 dossiers in en hoopt daarmee een maximale Europese co-financiering te kunnen binnenhalen voor de promotie van een hele reeks producten.

Het is een erg druk voorjaar voor VLAM. Naast de coördinatie en uitvoering van het promotieprogramma van 2016 staan immers de voorbereidingen van de programma’s van de komende jaren al op de werkplanning. Reden hiervoor is dat VLAM in overleg met de sectorgeledingen besliste maximaal aanspraak te proberen maken op Europese middelen.
De Europese programma’s, die in januari 2017 van start dienen te gaan en drie jaren zullen lopen, dienden vandaag, 28 april 2016, ingediend te worden.

15 dossiers

VLAM bereidde zelfstandig 12 dossiers voor. Daarnaast werd samengewerkt met buurlanden voor gezamenlijke dossiers (sierteelt, boter en brood), wat het totaal op 15 brengt.
Globaal is VLAM van plan om 3,6 miljoen euro samen te brengen. Indien alle projecten positief zouden beoordeeld worden, komt daar een tussenkomst van 13,8 miljoen euro van Europa bovenop, wat het promotiebudget op 17,5 brengt. De tussenkomst van Europa bedraagt 70 of 80 %, afhankelijk van het project. Europa voorziet een totaal budget van 113 miljoen.

De VLAM-collega’s hebben zich de laatste maanden en weken uit de naad gewerkt om alle dossiers in detail voor te bereiden. Het ging al gauw om meer dan 1.000 pagina’s tekst. Concreet gaat het om volgende projecten:

Promotie in landen binnen Europa:

1. Bekendmaking van Europese streeklabels (BOB-BGA-GTS) in Vlaanderen
2. Gezonde en evenwichtige voeding – doelpubliek: Vlaamse scholen
3. Vertrouwd maken van Duitse consument met Conference-peer (in samenwerking met Nederland)
4. Promotie voor boter in samenwerking met Wallonië, Nederland, Frankrijk en Ierland.
5. Project ‘Green cities’ in samenwerking met Nederland
6. Project brood en gezondheid in samenwerking met Nederland

Promotie in landen buiten Europa:

7. Promotie hardfruit in India
8. Promotie peren in Brazilië
9. Promotie peren in China
10. Promotie groenten in Canada – focus op prei, witloof en paprika
11. Promotie pluimveevlees in Viëtnam, Singapore en de Filipijnen
12. Promotie pluimveevlees en vleeswaren in Afrika (Ghana, Ivoorkust, Kenia en Tanzania) en het Midden-Oosten (Dubai)
13. Promotie varkensvlees in Azië (China, Japan, Korea, Maleisië, Vietnam, Indonesië en de Filipijnen)
14. Promotie zuivel in Azië en Afrika (China, Iran, Japan, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria)
15. Promotie diepvriesfrieten in Vietnam, Filipijnen, Indonesië, Thailand en Maleisië

Consumenten laten proeven
Het valt op dat het leeuwendeel van de projecten zich in landen buiten Europa situeren, conform het beschikbare budget van Europa. Dit past geheel binnen de opdracht van VLAM om de sectoren te ondersteunen in de diversificatie van onze afzetmarkten.
Doorgaans zijn de acties in het buitenland vooral handelsgericht en worden ze ingevuld onder de vorm van beursdeelnames en contactdagen, waarbij Vlaamse exporteurs buitenlandse aankopers ontmoeten.
In heel wat van de ingediende programma’s is ook geopteerd om de buitenlandse consumenten te benaderen. De enige manier om onbekende producten echt hun weg te doen vinden is immers door ze aan te bieden en te laten proeven. Indien VLAM erin slaagt om meerdere projecten goedgekeurd te krijgen, zullen onze Vlaamse kwaliteitsproducten de komende jaren in heel wat verre uithoeken van de wereld te proeven zijn.

De beslissing over de goedkeuring van de ingediende programma’s wordt verwacht in het najaar.

Download documenten