VLAM-incubator ondersteunt 14 innovatieve exportideeën

Veertien beloftevolle vernieuwende exportideeën van Vlaamse agrovoedingsbedrijven krijgen een financiële injectie via de VLAM-incubator. In totaal wordt 300.000 euro toegekend, middelen die VLAM kreeg van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, in het kader van de relance van de export tijdens en na corona.

© Port of Antwerp

De Vlaamse export kreeg rake klappen door de coronacrisis en ook de verschillende landbouwsectoren ontsnapten er niet aan. VLAM wil de Vlaamse bedrijven ondersteunen om snel uit het dal te geraken. Dankzij financiële steun van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, werd de VLAM-incubator in het leven geroepen. Het is een initiatief dat steun geeft aan innovatieve plannen van Vlaamse exporterende agrovoedingsbedrijven. Geïnteresseerden konden tussen 15 augustus en 15 september een dossier indienen.

Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM, is opgetogen over het enthousiasme van de bedrijven: “De VLAM-incubator is een enorm succes. We kregen maar liefst 46 dossiers binnen en dit uit álle deelsectoren van de landbouw.”

Een jury beoordeelde alle ingediende dossiers en besliste om de 14 hoogst scorende projecten financieel te ondersteunen. Fontaine: “Wat opvalt is dat de zwaar getroffen sierteeltsector sterk vertegenwoordigd is bij de goedgekeurde dossiers, hoewel moet gezegd worden dat de verschillende sectoren alle vertegenwoordigd zijn bij de goedgekeurde projecten. Verder blijken er ook heel wat voorstellen met een sterk digitale inslag bij te zijn.”

De goedgekeurde voorstellen mikken vaak op het aanboren van een voor de aanvrager nieuwe markt. Deze zijn zowel dichterbij, bv in West-Europa gesitueerd, als in andere werelddelen. De goedgekeurde dossiers kunnen met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd.

De VLAM-incubator blijkt een succesvolle formule om bedrijven te ondersteunen in hun exportbeleid. Fontaine: “Het is fijn te ervaren dat zowel de overheid als de bedrijven vertrouwen stellen in VLAM voor de exportondersteuning in deze moeilijke periode. Ik hoop dat dit het begin is van een traject, waarbij we ook de komende jaren met deze of een soortgelijke formule kunnen helpen verder bouwen aan onze exportpositie.”

In een notendop

46 ingediende dossiers, 14 krijgen financiële ondersteuning voor een totale subsidie van € 300 000 :

  • Groenten en fruit: 3 dossiers
  • Sierteelt: 5 dossiers
  • Zuivel: 2 dossiers
  • Vlees: 2 dossiers
  • Vleeswaren: 1 dossier
  • Pluimvee: 1 dossier