VLAM-jaarverslag 2016 is klaar

Het jaarverslag 2016 is klaar. Wanneer u het doorneemt, zal u merken dat de promotiemachine van VLAM op volle toeren draait. Wie dieper graaft, ontdekt dat die machine ook anders draait.
Om de eigen expertise maximaal te benutten werd de werking de afgelopen twee jaar structureel hertekend, kennis gebundeld en werden nieuwe expertisecentra opgericht. Het resultaat mag er zijn.
De Ruslandboycot trok een flinke streep door de rekening van de export van heel wat van onze landbouwproducten. We boden echter meteen weerwerk. De inbreng van de nieuwe expertisecentra valt hierbij niet te onderschatten.
VLAM werkte sterke dossiers uit voor Europese cofinanciering. Niet minder dan zes van onze projecten werden door Europa aanvaard, goed voor 6,6 miljoen euro in totaal – een succes, waardoor we onze inspanningen voor exportpromotie verder konden opdrijven.
Ook het overkoepelende ‘Lekker van bij ons’-project kreeg de wind in de zeilen dankzij de bundeling van expertise. Op een snelle, toegankelijke en vooral praktische manier overtuigen we de consument om te koken volgens de seizoenen met producten van bij ons. Een aanpak die werkt. Het aantal likes, views en fans groeide explosief, een krachtige springplank voor producten van bij ons.
En dan moeten we nog ingaan op de specifieke activiteiten per sector: van bloemen en planten over vis, naar fruit en vlees en nog zo veel meer. U vindt in het jaarverslag de activiteiten per sector zorgvuldig opgelijst en becommentarieerd.

Download documenten