VLAM krijgt opnieuw 2,4 miljoen euro Europese subsidies voor acties in binnen- en buitenland

Vijf VLAM-dossiers ter promotie van bioproducten, groenten, fruit, verse en verwerkte aardappelen en kalfsvlees kunnen vanaf 1 januari 2022 rekenen op Europese cofinanciering. VLAM kan hierdoor nog meer inzetten op inspireren en informeren van de binnenlandse consument, trekt de kaart van duurzaamheid  en zet ook extra in op de Britse markt.

‘We mogen best trots zijn op dit resultaat. Steeds meer organisaties dienen immers stevige dossiers in, terwijl het promotiebudget beperkter wordt en de spelregels strenger’, benadrukt Leen Guffens, Operations Manager van VLAM. ‘VLAM blijft zich alvast inzetten om extra middelen binnen te halen ten voordele van de Vlaamse producent. En dat loont: dankzij onze jarenlange ervaring ligt onze slaagkans dubbel zo hoog als het Europese gemiddelde.’

VLAM diende in totaal 9 dossiers in. Ze werden allemaal goedgekeurd, doch vier ervan vielen uit de boot, gezien de EU-middelen niet ruim genoeg zijn om alle projecten die voldoende scoren ook effectief een subsidie toe te kennen. Het gaat over twee sierteeltdossiers, een exportcampagne voor zuivel en een groentecampagne naar jongeren.

Vijf dossiers kunnen wel rekenen op EU-cofinanciering:

Bio

Naast een reeds lopende Europese campagne voor biologische producten, keurde Europa een complementair dossier goed voor een aanvullend online communicatieproject. Het huidige EU-programma legt de focus op het bereiken van de gekozen doelgroepen via impactvolle media zoals tv. Deze tweede Europese campagne versterkt de aanwezigheid van bio in online communicatie. Een weldoordachte content marketing strategie maakt het mogelijk om de doelgroepen met economisch potentieel te bereiken met op maat gemaakte boodschappen, o.a. via bannering, native advertising, sociale media, video’s en samenwerking met influencers.

Budget: 704.942 euro waarvan 493.460 euro EU-subsidie

Looptijd: 3 jaar

Duurzaamheidscampagne aardappelen, groenten en fruit

De aardappelsector en de sector groenten en fruit van VLAM zullen via een gezamenlijk dossier in België, Frankrijk en Duitsland de duurzaamheidsinspanningen van de Vlaamse AGF-sector zichtbaar maken. De campagne mikt vooral op pr-acties. Voor Belgische consumenten wordt de communicatie aangevuld met advertorials in kranten en magazines. De binnenlandse en buitenlandse professionele doelgroepen zullen vooral bereikt worden via LinkedIn, advertenties in vakpers en beursdeelnames (nl. Fruit Logistica en Interpom).

Budget: 1.242.822  euro waarvan 869.975 euro EU-subsidie

Looptijd: 3 jaar

Exportcampagne verwerkte aardappelen VK

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor verwerkte aardappelen, maar door de Brexit bestaat de kans dat onze marktpositie onder druk komt te staan. Daarom werkte VLAM een Europees projectvoorstel uit, zodat de kwaliteit van onze verwerkte aardappelen en de duurzame productie (van teelt tot verwerking) in de kijker kunnen gezet worden bij de Britse retail, foodservice en groothandelaars. Doelstellingen van het project zijn het behouden van ons marktaandeel en het bestendigen van ons imago als kwalitatieve en duurzame partner.

Budget: 374.387 euro waarvan 299.510 euro EU-subsidie

Looptijd: 2 jaar

Groenten en fruit naar VK

Ook na de Brexit wil de groente- en fruitsector actief zijn op de Britse markt. Met de Europese middelen zal VLAM een informatiecampagne opzetten om de export van verse groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk te bestendigen en te verhogen onder de titel ‘Taste of Europe UK’. De thema’s die behandeld worden zijn duurzaamheid, kwaliteit en premium smaak.

Budget: 533.930 euro waarvan 427.144 euro EU-subsidie

Looptijd: 3 jaar

Kalfsvlees

Voor de promotie van kalfsvlees is VLAM opnieuw partner van een vervolgcampagne op de campagne die reeds samen met Frankrijk, Italië en Nederland loopt. Doelstelling is om het belang van de Europese kalfsvleesproductie en de expertise van de kalverbedrijven in de kijker te zetten. Kalfsvlees is immers een typisch Europees product. Met de middelen zetten we diverse acties op om kalfsvlees in de kijker te zetten in winkelpunten, bij horeca en rechtstreeks bij de consument. Het gaat o.a. over samenwerkingen met chefs en influencers, de ontwikkeling van nieuwe recepten, workshops, winkelmaterialen en een website.

Budget: 2.333.332 euro waarvan 1.749.999 euro EU-subsidie

Looptijd: 1 jaar