VLAM mikt opnieuw op 4,6 miljoen euro Europese subsidies

Negen nieuwe dossiers ingediend

VLAM diende voor de deadline van 11 mei opnieuw negen promotiedossiers in voor Europese cofinanciering. Met een inbreng van 1,5 miljoen euro uit promotiefondsbijdragen zouden 4,6 miljoen euro aan Europese middelen kunnen worden toegevoegd voor VLAM-projecten als de dossiers worden goedgekeurd.

“VLAM staat in Europa gekend als kampioen op gebied van het bekomen van EU-subsidies. Het slaagpercentage van VLAM-dossiers ligt maar liefst 25% hoger dan het gemiddelde binnen Europa. We zijn dan ook hoopvol dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op heel wat nieuwe projecten”, aldus Directeur Promotie Leen Guffens.

VLAM diende negen dossiers in:

Bio

Naast een reeds lopende Europese campagne voor biologische producten, diende VLAM een complementair dossier in voor een online communicatieproject. Het huidige EU-programma legt de focus op het bereiken van een brede doelgroep via tv. Via het nieuwe dossier wil VLAM zijn online communicatieluik uitbreiden. Het is de bedoeling om via contentmarketing extra te richten op specifieke doelgroepen die een groot economisch potentieel voor bio hebben. Dit zal o.a. via online advertenties, sociale media, influencers, native artikels en video’s gebeuren.

Budget: 704.942 euro waarvan 493.460 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Duurzaamheidscampagne aardappelen, groenten en fruit

De aardappelsector en de sector groenten en fruit van VLAM dienden een gezamenlijk dossier in voor om in België, Frankrijk en Duitsland gedurende drie jaren de duurzaamheidsinspanningen van de AGF-sector zichtbaar te maken. De campagne mikt vooral op pr-acties. Voor Belgische consumenten wordt de communicatie aangevuld met advertorials in kranten en magazines. De binnenlandse en buitenlandse professionele doelgroepen zullen vooral bereikt worden via LinkedIn, advertenties in vakpers en beursdeelnames (nl. Fruit Logistica en Interpom).

Budget: 1.242.822 euro waarvan 869.975 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Exportcampagne verwerkte aardappelen VK

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor verwerkte aardappelen, maar door de Brexit bestaat de kans dat onze marktpositie onder druk komt te staan. Daarom werkte VLAM een Europees projectvoorstel uit, zodat de kwaliteit van onze verwerkte aardappelen en de duurzame productie (van teelt tot verwerking) in de kijker kunnen gezet worden bij de Britse retail, foodservice en groothandelaars. Doelstellingen van het project zijn het behouden van ons marktaandeel en het bestendigen van ons imago als kwalitatieve en duurzame partner.

Budget: 374.387 euro waarvan 299.510 euro EU-subsidie
Looptijd: 2 jaar

Groenten en fruit naar VK

Ook na de Brexit wil de groente- en fruitsector actief zijn op de Britse markt. Met de middelen wil VLAM een informatiecampagne opzetten om de export van verse groenten en fruit naar het Verenigd Koninkrijk te bestendigen en te verhogen onder de titel ‘Taste of Europe UK’. De thema’s die behandeld worden zijn duurzaamheid, kwaliteit en premium smaak.

Budget: 533.930 euro waarvan 427.144 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Groenten voor jongvolwassenen

VLAM wil via een EU-project het verbruik van verse groenten bij de Vlaming verhogen, en meer bepaald bij 25- tot 34-jarigen. Dit project moet de drempels om meer groenten te eten helpen verlagen.

Budget: 781.340 euro waarvan 546.938 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Zuivel in Azië

Na twee succesvolle EU-projecten waarmee VLAM de zuivelexport kon promoten, schreef VLAM een derde project ‘White Gold ter’, gericht op China, Zuidoost-Azië en Indonesië. VLAM wil binnen dit programma beurzen organiseren voor Belgische zuivelproducten. Dankzij extra EU-subsidies wil VLAM ook omkaderende communicatie voeren rond duurzaamheid, traceerbaarheid en tradities.

Budget: 935.000 euro waarvan 749.000 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Tulpen

VLAM is de trekker van een dossier dat samen met Nederland ingediend werd ter promotie van tulpen in België, Nederland en Duitsland. De bestaande tulpenpluktuinen in Amsterdam en Antwerpen worden uitgebreid naar Duitsland. Met de extra middelen vanuit Europa zal de zichtbaarheid van de tuin vergroten, kan extra promotiemateriaal voorzien worden en staat een langere pr-campagne én een campagne voor de floristen op de planning. Doel van de campagne is de tulpenverkoop te doen stijgen. Specifiek op de Belgische markt wordt de communicatie opengetrokken ter promotie van alle voorjaarsbloeiers.

Budget: 1.949.995 euro waarvan 1.560.000 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Groen in de stad

VLAM is ook partner van het sierteeltproject ’From grey to green’. Samen met Duitsland en Nederland wil dit project stedelingen in België, Duitsland en Frankrijk aansporen om hun leefomgeving te vergroenen met bv. tegeltuinen of gevelgroen. Het doel is om de buitenplantenverkoop bij een stedelijke doelgroep te doen stijgen. VLAM zet hierop in vanuit de exportwerking. Het is de bedoeling om via dit programma de export van bloemen en planten naar de Duitse en Franse markt te vergroten.

Budget: 4.350.000 euro waarvan 3.480.000 euro EU-subsidie
Looptijd: 3 jaar

Kalfsvlees

Voor de promotie van kalfsvlees wil VLAM opnieuw partner zijn van een vervolgcampagne op de campagne die reeds samen met Frankrijk, Italië en Nederland loopt. Doelstelling is om het belang van de Europese kalfsvleesproductie en de expertise van de kalverbedrijven in de kijker te zetten. Kalfsvlees is immers een typisch Europees product. Met de middelen willen we diverse acties opzetten om kalfsvlees in de kijker te zetten in winkelpunten, bij horeca en rechtstreeks bij de consument. Het gaat o.a. over samenwerkingen met chefs en influencers, de ontwikkeling van nieuwe recepten, workshops, winkelmaterialen en een website.

Budget: 2.333.332 euro waarvan 1.749.999 euro EU-subsidie
Looptijd: 1 jaar