VLAM presenteert jaarprogramma 2020

VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020. U zal merken dat VLAM nadenkt over zijn plaats en rol in een steeds sneller veranderende wereld, waarin gezondheid en duurzaamheid belangrijke consumentendrijfveren zijn. VLAM is een uniek kruispunt tussen overheid, bedrijfsleven en consument en kan verbinden en verduidelijken.

Om impact te creëren op de binnenlandse markt zien we dat heel concrete inspiratie die een gezond chauvinisme aanwakkert, het beste werkt. We bundelen deze op Lekkervanbijons.be en laten ons  hierbij leiden door de seizoenen. We sensibiliseren ook via het onderwijs en lanceren een nieuwe onderwijstool voor leerkrachten uit de derde graad van het lager onderwijs opdat kinderen van jongsaf leren wat lokaal is en wat gezond is.

We blijven sterk inzetten op marktonderzoek en bevragen de consumenten om de verworven kennis vervolgens door te geven aan het bedrijfsleven. Op die manier ondersteunen we de productie en handel om vraaggericht te werken.

Internationaal professionaliseren we verder. Er worden beurzen, marktstudies, missies georganiseerd, dikwijls met Europese steun. We gaan in overleg met onze sectoren en bedrijfsleiders en bepalen samen de landen en doelen. Waar mogelijk reiken we uit naar de landbouworganisaties, federaties en overheden, bouwend aan een ecosysteem waarin onze productie kan groeien en bloeien.

Het programma 2020 belicht onze plannen in detail, met aandacht voor de verschillende product(groepen) die VLAM vertegenwoordigt.

Download documenten