VLAM weigert Greenwash Award 2012

Climaxi vzw reikt op zaterdag 23 juni de Greenwash Award 2012 uit. Op dit moment staat de VLAM-campagne ‘Vlees van hier’ aan kop.
VLAM verzet zich over de hele lijn tegen de manipulatieve aanpak van de nominatie door Wervel en de antivleeslobby en de manier waarop de ‘Vlees van hier’ campagne werd voorgesteld aan de stemmers op www.climaxi.be. VLAM zal de Greenwash Award 2012 dan ook resoluut weigeren.


VLAM brengt de producten van bij ons onder de aandacht. We kaderen de troeven van de voedingsproducten in een evenwichtige en gevarieerde voeding. De informatie die we aanbieden wordt steeds afgetoetst bij voedingsdeskundigen en wetenschappelijke instanties.
VLAM heeft de opdracht van de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven de promotie te verzorgen van de producten van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding.
Binnen deze opdracht heeft VLAM bijzondere aandacht voor duurzame consumptie en productie.
In de 'Vlees van hier'-campagne vertaalt zich dit in de volgende drie pijlers: voedzaam, veilig en verantwoord vleesverbruik.
‘Voedzaam’ omdat vlees in de aanbevolen hoeveelheid van 100 g per dag past in een evenwichtige en gevarieerde voeding en bijdraagt tot een adequate voedingsstoffeninname.
‘Veilig’ omdat het vlees van bij ons gegarandeerd gecontroleerd en traceerbaar is van bij de boer tot op het bord.
In het luik ‘Verantwoord’ wijzen we op de mogelijkheden voor een duurzamere consumptie van vlees.
Met onze campagne willen we dus onder meer de Vlaming die kiest voor vlees aansporen de voorkeur te geven aan vlees van bij ons. Hiernaast willen we aantonen dat de sector inspanningen levert voor de verduurzaming van de productie. VLAM wil deze inspanningen op vlak van o.a. dierenwelzijn en milieu communiceren naar de consumenten.
De VLAM-campagne ‘vlees van hier’ werd totaal fout voorgesteld op www.climaxi.be. Op de site wordt o.a. gesteld dat VLAM strategisch verzwijgt dat voor het vlees van hier het veevoeder van elders moet komen. We hebben achtergrondinformatie bij onze radiospots en advertenties gebundeld op www.vleesvanhier.be. Bij het onderdeel ‘verantwoord’ focussen we op de positieve evolutie/de verduurzaming, maar gaan we enkele aandachtspunten, waaronder ook de diervoederthematiek, niet uit de weg.
De 'vlees van hier'-campagne betekende een kentering in onze communicatie over vlees. Sinds het najaar van 2011 worden alle vleescampagnes afgestemd op de drie thema’s die centraal staan in de ‘Vlees van hier’-campagne.

VLAM keurt de voorstelling van de 'Vlees van hier'-campagne op www.climaxi.be volledig af. VLAM hecht geen waarde aan de Greenwash Award 2012 en zal hem dan ook weigeren.

VLAM beschouwt de zaak hiermee als afgesloten en zal geen verdere reactie meer geven.