Vlees met het logo Meritus, Certus of BCV, gegarandeerd veilig en streng gecontroleerd.

Vanaf 18 maart brengt VLAM de kwaliteitslabels Meritus (rundvlees), Certus (varkensvlees) en BCV (kalfsvlees) onder de aandacht. Deze inlandse vleeslabels garanderen de consument een mals en lekker stukje vlees dat volledig traceerbaar en extra gecontroleerd is.

Als kritische consument wil je weten wat je eet. Genieten van een stukje vlees begint met de zekerheid dat de kwaliteit van wat op je bord ligt, gewaarborgd is. Dat kan alleen door een integrale ketenbewaking en integrale kwaliteitszorg, van diervoeder tot eindproduct.

België staat aan de absolute wereldtop wanneer het over traceerbaarheid en voedselveiligheid gaat. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voert controles uit in veebedrijven en slachthuizen om de voedselveiligheid te garanderen. Zo kan je met een gerust gevoel van je stukje vlees genieten.

Voor inlands rundvlees, varkensvlees en kalfsvlees bestaan kwaliteitslabels. Meritus-rundvlees, Certus-varkensvlees en BCV-kalfsvlees ondergaan extra controles, uitgevoerd door externe onafhankelijke controleorganen, bovenop de wettelijke controles die het FAVV uitvoert. Deze controles worden uitgevoerd bij de verschillende schakels in de keten: de veehouders, de slachthuizen, de uitsnijderijen en de verkooppunten. Voor Certus bijvoorbeeld ging het in 2012 om 3.938 controles, bij Meritus om 3.051 controles.

De kwaliteitslabels Meritus, Certus en BCV hebben bijzondere aandacht voor de kwaliteit van het voeder, het dierenwelzijn en de hygiëne. Die extra aandacht komt de kwaliteit van het vlees ten goede. Immers, een dier dat in optimale omstandigheden wordt gehuisvest, zo weinig mogelijk stress ondervindt en onder strikte hygiënische omstandigheden wordt geslacht en versneden, levert kwaliteitsvol vlees op dat mals en sappig is. Ook de rassenkeuze en leeftijd van de dieren, die streng afgebakend zijn in het lastenboek, hebben een positieve invloed op de vleeskwaliteit. En dat het vlees op Belgische bodem werd geproduceerd en dus maar weinig voedselkilometers heeft afgelegd, is mooi meegenomen.

Meer info over de specifieke kwaliteitslabels en de controles vind je op www.kwaliteitsvlees.be.

VLAM brengt Meritus-rundvlees, Certus-varkensvlees en BCV-kalfsvlees in een gemeenschappelijke campagne onder de aandacht. Van 18 maart tot 7 april loopt een tv-campagne op Eén, Canvas, Vitaya, RTL, Club RTL, LaUne en LaDeux. Daarnaast wordt er samengewerkt met magazines en dagbladen om info te verspreiden over de drie kwaliteitslabels. Deze campagne kan rekenen op Europese steun.

Download documenten