Al wie door het Ministerie van Volksgezondheid gemachtigd is verse of diepgevroren producten uit visserij en aquacultuur te verwerken of te bewerken en alle groothandelaars in verse of diepgevroren producten uit visserij en aquacultuur betalen 498 euro;

 Al wie verse producten uit visserij en aquacultuur verkoopt aan de consument betaalt per verkoopspunt 181 euro;

 Al wie producten uit visserij en aquacultuur kweekt voor menselijke consumptie betaalt een bijdrage van 181 euro;

Alle reders betalen een bijdrage op basis van de brutotonnenmaat van hun vaartuig, namelijk :
a) tot en met 50 ton : 122 euro;
b) van 51 tot en met 200 ton : 230 euro;
c) meer dan 200 ton : 361 euro.

De twee Vlaamse vismijnen betalen de volgende bijdrage :
a) de Nieuwpoortse Vismijn : 399 euro;
b) De Vlaamse Visveiling Zeebrugge : 2.595 euro

Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd. Die indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule :

het nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

a) het basisbedrag is het bedrag dat geldig is voor jaar x;
b) het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand oktober van het jaar x-1.
c) het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x.

De bedragen worden afgerond op de euro, waarbij bedragen van 50 cent of hoger worden afgerond naar de hogere euro; beneden de 50 cent naar de lagere euro.

De aldus geïndexeerde bijdragen worden van kracht op 1 januari van het jaar x+1.

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.