• Stap 25/82022

  Sleepwagen aangekomen in Oostende

  25 augustus - 12:36

  De gigantische sleepwagen (> 55 ton) voor het nieuwe maritiem onderzoekscentrum in Oostende is goed aangekomen. Deze sleepwagen is van groot belang voor het wetenschappelijk nautisch onderzoek in Vlaanderen

  In de toekomst zal het Waterbouwkundig Laboratorium hiermee innoverend onderzoek kunnen starten rond energie-efficiënter varen, met steeds grotere schepen, en varen in ondiep water.

  Deze sleeptank is uniek in de wereld, en zorgt ervoor dat Vlaanderen wereldwijd koploper blijft op het vlak van innovatief en duurzaam nautisch onderzoek.

Inhoud is aan het laden
 • Stap 25/82022

  Vlaamse Hydrografie

  25 augustus - 11:28

  Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werkt heel vaak samen met de collega’s van het Waterbouwkundig Laboratorium voor verschillende projecten. Zo leggen we onze expertises samen om onder andere de impact van stormen op onze zeewering te simuleren, de kustmorfologie te onderzoeken en nature based solutions verder vorm te geven.

  Het sleeptransport heeft er een stevig traject opzitten, ook via de Schelde. De sterk meanderende rivier is uitdagend om te bevaren. De collega’s van de Vlaamse Hydrografie brengen de bodem van de Noordzee en de Schelde in kaart, ook waar de wrakken liggen. Zo is het duidelijk voor de vaarweggebruikers waar het veilig is om te varen.

  Volg het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust op Instagram(opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden
 • Stap 25/82022

  Volg de aankomst live

  25 augustus - 09:26

  Volg de aankomst in de haven van Oostende (voorzien om 12 uur) live via de livestreams hieronder.

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
 • Stap 25/82022

  Wrap-up video dag 3

  25 augustus - 09:06
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
 • Stap 24/82022

  Langs Vlassenbroek

  24 augustus - 17:42

  Heb je de sleepwagen vandaag gespot in Vlassenbroek?

  Weetje! Kunst, cafeetjes, glooiende dijken en massa’s fiets- en wandelgenot. Vlassenbroek, het schilderachtige dorpje in de schoot van Dendermonde, heeft het allemaal. Een ingenieuze compartimenteringsdijk doorklieft het gebied van 240 hectare om overstromingsgevaar te weren. Vergaap je aan de nieuwe natuurinrichting en de verbeterde accommodatie, zoals panoramapunten. Die maken het gebied helemaal onweerstaanbaar. Ontdek meer over het gecontroleerd overstromingsgebied in Vlassenbroek via sigmaplan.be/nl/projecten/vlassenbroek/(opent in nieuw venster).

  Volg De Vlaamse Waterweg op Facebook(opent in nieuw venster).

 • Stap 24/82022

  Extra Containercapaciteit Antwerpen

  24 augustus - 17:01

  Maarten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken spreekt over het belang van simulaties in de sleeptank voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen.

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
 • Stap 24/82022

  Waarvoor dient de sleepwagen?

  24 augustus - 10:01

  Stefan Geerts geeft meer uitleg over de sleepwagen.

Inhoud is aan het laden
 • Stap 23/82022

  Wrap-up video dag 2

  23 augustus - 22:01
Inhoud is aan het laden
 • Stap 23/82022

  Aankomst in Antwerpen

  23 augustus - 21:30

  Ondertussen is de sleepwagen aangekomen in Antwerpen.

  Weetje! Antwerpen is ook het eindpunt van het Albertkanaal. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen is het Albertkanaal vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding tussen de haven van Antwerpen, Limburg, de Antwerpse Kempen en de Luikse regio.

  Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een belangrijke facelift om de groeiende trafieken op te vangen. En een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering om het Albertkanaal in de nabije toekomst voor ondernemingen nog aantrekkelijker maken en zo de stap naar vervoer over water te zetten. Op die manier draagt de binnenvaart bij aan de oplossing voor de verkeerscongestie in Vlaanderen.

  Om dat mogelijk te maken zet De Vlaamse Waterweg nv volop in op de opwaardering van het Albertkanaal. Vandaag is de doorvaarthoogte van de huidige bruggen nog te beperkt. Alle bruggen worden daarom stelselmatig verhoogd tot 9,10 meter. Ook de breedte onder de bruggen wordt vergroot.

  Inmiddels zijn 57 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 5 andere bruggen in uitvoerings- of startfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen.

  Volg De Vlaamse Waterweg op Facebook(opent in nieuw venster).

 • Stap 23/82022

  Over de grens

  23 augustus - 19:30

  Deze namiddag ging de sleepwagen over de grens tussen Nederland en België. Haal je picknickmand maar uit! Want wist je dat op de grens van Vlaanderen en Nederland één van Europa’s grootste getijdengebieden wacht. Het toekomstige internationale Grenspark Groot-Saeftinghe – liefst 4500 hectare groot – zal naast het Verdronken Land van Saeftinghe ook het Hedwige-Prosperproject (een project binnen het Sigmaplan(opent in nieuw venster)) herbergen. Bijna vergeten soorten als de bruine kiekendief, de kluut, lepelaar, visdief, tureluur, argusvlinder, de patrijs en vele andere krijgen er nieuwe kansen (https://www.sigmaplan.be/…/proj…/hedwige-prosperproject/(opent in nieuw venster))

  Volg De Vlaamse Waterweg op Facebook(opent in nieuw venster).

 • Stap 23/82022

  Wrap-up video dag 1

  23 augustus - 14:28

  Wrap-up van het vertrek van de sleepwagen uit Kampen. Nog heel wat kilometers te gaan, maar alvast goed gestart. Misschien zien jullie ons wel voorbij komen. Antwerpen, we komen er aan!

Inhoud is aan het laden
 • Stap 23/82022

  Voorbereiding van de komst van de sleepwagen

  23 augustus - 14:10

  Terwijl de sleepwagen onderweg is, bereidt collega Pieter de komst voor. Details uitwerken en last-minute wijzigingen horen er bij!

 • Stap 23/82022

  Nautisch onderzoek

  23 augustus - 11:50

  Het Waterbouwkundig Laboratorium bevordert een veilige en vlotte scheepvaart naar de Vlaamse havens en op de binnenwateren. Met state-of-the-art technologie bieden wij een wetenschappelijke onderbouwing voor de gehanteerde criteria die bepalen of schepen al dan niet toegelaten worden op de trajecten naar de Vlaamse havens en op de binnenwateren.

  We bestuderen het manoeuvreergedrag van schepen, onder andere op basis van onderzoek met schaalmodellen in onze eigen sleeptanks (Antwerpen(opent in nieuw venster) en Oostende(opent in nieuw venster)).

Inhoud is aan het laden
 • Stap 23/82022

  Wie zijn we?

  23 augustus - 09:15

  Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) is een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken. De activiteiten zijn verspreid over 2 sites:

  Als onderzoeksinstituut en technisch ondersteunende afdeling maken we deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen.

  Naast activiteiten in opdracht van het beleidsdomein MOW voeren we ook opdrachten uit voor andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten en voor de privésector. Opdrachten voor derden worden gefaciliteerd door het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Inhoud is aan het laden
 • Stap 22/82022

  Volg de sleepwagen via Instagram

  22 augustus - 05:15

  Stefan Geerts werkt als ingenieur voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op het Waterbouwkundig Laboratorium. Hij zal deze week de sleepwagen volgen van Zwolle naar het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende. Volg Stefan via @devlaamseambtenaar(opent in nieuw venster) op Instagram.

 • Stap 1/82022

  Ontdek alvast de geplande route

  1 augustus - 16:15

  De sleepwagen zal in de week van 22 augustus per binnenschip vervoerd worden van Kampen in Nederland naar Oostende. De route leidt het schip langs de haven van Antwerpen, de Bovenzeeschelde, de ringvaart rond Gent, kanaal Gent-Brugge en Brugge-Oostende. De sleepwagen zal op donderdagmiddag 25 augustus aankomen in Oostende.

  Meer over de route.