Het golfbassin en de sleeptank zijn van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Enerzijds zal het de positie van maritiem wetenschappelijk onderzoek van Vlaanderen versterken. Anderzijds zal de ontwikkeling van het havengebied een boost krijgen doordat het onderzoekscentrum verdere kansen biedt aan grote en kleine bedrijven om zich verder te ontplooien in deze materie.

In het maritiem onderzoekscentrum zal grensverleggend onderzoek gebeuren door het Waterbouwkundig Laboratorium, KULeuven en UGent. De schepen worden steeds groter, varen meer en meer autonoom, en de ecologische ambities liggen steeds hoger. Deze infrastructuur is belangrijk om de toegankelijkheid van onze haven en waterwegen te verzekeren.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Sleeptank

In de sleeptank worden scheepsrompen en scheepsmanoeuvres op een realistische manier getest. Een belangrijk, en grootste onderdeel van deze installatie is de sleepwagen die gebouwd werd in Nederland nabij Zwolle. De hoofdwagen van de installatie meet 23,5 m breed met een doorsnede van 3,5 m x 3,5 m en weegt ruim 55 ton.

Met een sleepwagen worden scheepsmodellen tot wel 8 meter lang door het water gesleept en ondertussen worden de krachten van het water op de scheepsromp opgemeten. Aan de hand van deze experimenten kan het manoeuvreergedrag van echte schepen getest worden.

Het onderzoek naar het manoeuvreergedrag van schepen is al meer dan 30 jaar een speerpunt van het Waterbouwkundig Laboratorium(opent in nieuw venster). Het manoeuvreergedrag in ondiep en beperkt water, dat wil zeggen in de nabijheid van bodem, oevers of andere schepen, is in zeer grote mate bepalend of een schip bepaalde manoeuvres kan uitvoeren.

Oceaanbassin

In het golfbassin kunnen stromingen, golven en wind gecontroleerd gegenereerd worden.

Zo kunnen schaalmodellen van kustbeveiliginginstallaties, offshore constructies, golf- en getijdenconverters of windturbines in alle mogelijke omstandigheden uitgetest worden.

Voor windmolenbouwers, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie bieden beide testbassins heel wat onderzoeksmogelijkheden. De testen dragen bij tot risicobeperking en bieden de kans aan grote en kleine bedrijven om sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt.