Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voltijds secundair onderwijs

Voltijds secundair onderwijs

Het secundair onderwijs is in Vlaanderen opgedeeld in verschillende graden.

De 1ste graad secundair onderwijs bestaat uit:

 • een 1ste leerjaar A of een 1ste leerjaar B
 • het 2de leerjaar of een beroepsvoorbereidend leerjaar

In de 2de en 3de graad secundair onderwijs zijn er 4 onderwijsvormen.

 • het algemeen secundair onderwijs (ASO)
  Het ASO legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Er wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs.
 • het beroepssecundair onderwijs (BSO)
  Het BSO is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin de jongere naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert.
 • het kunstsecundair onderwijs (KSO)
  Het KSO koppelt een algemene ruime, vorming aan een actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.
 • het technisch secundair onderwijs (TSO)
  Het TSO besteedt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook praktijktlessen.

In een aantal scholen van het BSO loopt momenteel een experiment met modulair onderwijs. In het modulaire stelsel bestaan er geen graden, leerjaren en studierichtingen. Het modulair onderwijs wordt georganiseerd per studiegebied. Elk studiegebied bundelt een reeks opleidingen, die elk uit een of meer modules bestaan.

U vindt een overzicht van de leerjaren, studierichtingen en opleidingen in het secundair onderwijs(opent in nieuw venster) op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor het secundair onderwijs zijn afhankelijk van:

Ze verschillen ook per structuuronderdeel (niveau en studierichting).

Inschrijven

Een leerling die van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs overstapt, moet zich inschrijven in een secundaire school.

Diploma

Een leerling behaalt het diploma secundair onderwijs:

 • na het 2de leerjaar van de 3de graad ASO, TSO of KSO
 • na het 3de leerjaar van de 3de graad BSO (het 2de jaar van de 3de graad geeft recht op een getuigschrift)

Daarnaast bestaan er nog een aantal andere mogelijkheden om het diploma secundair onderwijs te behalen.