Voorwaarden

U leeft bepaalde voorwaarden na gedurende een proeftijd. De voorwaarden zijn aan uw situatie aangepast en houden rekening met uw dagelijkse activiteiten. Het doel van de voorwaarden is dat u geen nieuwe feiten pleegt. Eén van de voorwaarden is dat u zult worden opgevolgd door een justitieassistent.

Procedure

De procedure van voorwaardelijke invrijheidstelling verschilt al naargelang u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf:

  • van 3 jaar of korter
  • van langer dan 3 jaar.

Voorlopige invrijheidstelling bij een gevangenisstraf van drie jaar of korter

De gevangenisdirecteur kan u een voorlopige invrijheidstelling toekennen gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. U moet de voorwaarden naleven gedurende een periode van maximaal 2 jaar.

  • Nadat u vrijgelaten wordt, nodigt de justitieassistent u uit voor een eerste gesprek op zijn kantoor. Hij bespreekt samen met u de voorwaarden.
  • De justitieassistent heeft regelmatig met u een gesprek op zijn kantoor of bij u thuis. De justitieassistent gaat na of u problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden.
  • De justitieassistent brengt verslag uit aan de directie Detentiebeheer van de FOD Justitie die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

Als u de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U kunt dan uitleggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar de directie Detentiebeheer van de FOD Justitie. De directie Detentiebeheer kan op basis van dat verslag de voorlopige invrijheidstelling intrekken. U zult dan opnieuw naar de gevangenis moeten.

Voorwaardelijke invrijheidstelling bij een gevangenisstraf van langer dan drie jaar

De strafuitvoeringsrechtbank kan u een voorwaardelijke invrijheidstelling toekennen gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. U moet de voorwaarden naleven gedurende een bepaalde proeftijd. Die is minimaal twee jaar en maximaal 10 jaar.

  • Nadat u wordt vrijgelaten, nodigt de justitieassistent u uit voor een eerste gesprek op zijn kantoor. Hij bespreekt samen met u de voorwaarden.
  • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor of bij u thuis. Hij gaat na of u problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden.
  • De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.
  • De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven.

Als u de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U krijgt dan de kans uit te leggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar de strafuitvoeringsrechtbank.

De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaardelijke invrijheidstelling schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis. De strafuitvoeringsrechtbank kan u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.