Voorwaarden

De rechter kan verschillende soorten voorwaarden opleggen om een vrijheid onder voorwaarden toe te staan, bijvoorbeeld:

  • Een behandeling volgen
  • Geen contact meer hebben met het slachtoffer
  • Verblijven op een welbepaald adres

De rechter kan de voorwaarden ook aanpassen, opschorten of opheffen.

Procedure

De politie en de justitieassistenten gaan na of u de voorwaarden naleeft. Zo zal u regelmatig op gesprek moeten gaan bij een justitieassistent. De justitieassistent zal u duidelijk maken wat er van u verwacht wordt en u begeleiden bij het naleven van de voorwaarden.

Als u de voorwaarden niet naleeft, kan de rechter u opnieuw in voorlopige hechtenis nemen.

Publicaties

Vrijheid onder voorwaarden

Vrijheid onder voorwaarden

Folder • november 2017