Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal sportclubs en verenigingen die sport aanbieden met een specifiek beleid voor kansengroepen

december 2022

 

Definitie

Een sportclub of -vereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam organiseren met als primaire doelstelling sport te beoefenen. Zij organiseren sportactiviteiten waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Het maakt daarbij niet uit of de sportclub of -vereniging al dan niet is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Een kansengroep is een geheel van personen die vanwege één of meerdere gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen krijgt. Voor deze groep kan een specifiek sport- en beweegbeleid noodzakelijk zijn.

De lokale vrijetijdsmonitor monitort enerzijds kansengroepen vanuit socio-economisch perspectief, en anderzijds kansengroepen vanuit fysisch en of mentaal perspectief.

Sportclubs met een specifiek beleid voor kansengroepen vanuit socio-economisch perspectief:

 • Voor mensen met een migratieachtergrond of voor etnisch-culturele minderheden
   
 • Voor personen in armoede of met een verhoogde tegemoetkoming
   
 • Voor inwoners van een bepaalde (sociale) wijk
   
 • Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
   
 • Voor jongeren in jeugdinstellingen
   
 • Voor gedetineerden
   
 • Voor personen met een verslaving
   

Sportclubs met een specifiek beleid voor kansengroepen vanuit fysisch of mentaal perspectief:

 • Voor personen met een fysieke beperking
   
 • Voor personen met een visuele beperking
   
 • Voor doven en slechthorende personen
   
 • Voor personen met een verstandelijke handicap
   
 • Voor personen met een psychische kwetsbaarheid
   
 • Voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS)
   
 • Voor sedentaire senioren
  Dit 
  zijn senioren met een dagpatroon dat gekenmerkt wordt door langdurig stilzitten.
   
 • Voor bewoners van rust- en verzorgingsinstellingen
  Rust- en verzorgingsinstellingen zijn inclusief de woonzorgcentra.
   
 • Voor mensen met een specifieke gezondheidsproblematiek
  Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit obese personen, kankerpatiënten tijdens een chemokuur, personen met rugproblemen, mensen met hartproblemen of transplantatiepatiënten.

 

Grafiek

Deze indicator is een onderdeel van het dashboard Participatie- en toegankelijkheidsinitiatieven. Dat dashboard bevat ook de andere indicator:

Initiatieven van het participatie- en toegankelijkheidsbeleid 

 

Totaal aantal sportclubs of verenigingen die sport aanbieden met een specifiek beleid voor kansengroepen

De kaart toont het totaal aantal Vlaamse sportclubs of verenigingen die sport aanbieden met een specifiek beleid voor kansengroepen. Een vergelijking is mogelijk per 10.000 inwoners.

Wanneer je over de kaart hovert, verschijnt een pop-upvenster met een cijfer per 10.000 inwoners voor elke afzonderlijke gemeente. Staat je cursor te dicht op een grens, dan geeft het pop-upvenster de cijfers van beide of meerdere gemeenten weer. Zoom in voor een nauwkeuriger resultaat.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar. 
Hover over het info-icoontje naast de titel van de kaart om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

 

Aantal sportclubs per type kansengroep vanuit socio-economisch perspectief

De grafiek toont een staafdiagram van het aantal clubs met een specifiek beleid voor kansengroepen vanuit socio-economisch perspectief per type van kansengroep.
Deze staafdiagram is volgens dezelfde parameters opgebouwd als de bovenstaande grafiek. 

 

Aantal sportclubs per type kansengroep vanuit fysisch of mentaal perspectief

De grafiek toont een staafdiagram van het aantal clubs met een specifiek beleid voor kansengroepen vanuit fysisch of mentaal perspectief per type van kansengroep.
Deze staafdiagram is volgens dezelfde parameters opgebouwd als de bovenstaande grafiek. 

 

Bron

De lokale vrijetijdsmonitor

 

Formaat aangeleverde data

Registratietool

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Hoeveel sportclubs of -verenigingen zijn er in uw gemeente die een specifiek beleid voeren voor onderstaande kansengroepen? Zijn er in uw gemeente geen met een dergelijk specifiek beleid, vul dan het getal 0 in. Laat het veld leeg als u het niet zeker weet.  

 

Opmerkingen

Een specifiek en structureel beleid voor kansengroepen is ruimer dan openstaan voor kansengroepen. De sportclubs en -verenigingen moeten actief inzetten op het bereiken van de kansengroep in kwestie. Zij kunnen een werking uitbouwen voor meer dan één kansengroep. Bijgevolg kunnen zij dus ook meer dan één keer geteld worden.

Omwille van corona is het werkjaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar. 

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 82% van die vrijetijdsdiensten vulde bij de laatste meting specifiek deze vraag in. 

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.  

 

Relevantie

Deze data bieden inzicht in de monitoringsnoden van een stad of gemeente wat betreft de sportclubs en –verenigingen met een specifiek beleid voor kansengroepen. Dit in beeld brengen, faciliteert de kennisdeling tussen de sport- of vrijetijdsdiensten in Vlaanderen.