Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal leden van culturele verenigingen 

Definitie

Het aantalleden met lidmaatschap bij zowel opVlaams niveau erkende lokale afdelingen van sociaal-cultureel volwassenenwerk, als bijop gemeentelijk niveau erkende lokale verenigingen van sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

Verenigingen van sociaal-cultureel volwassenenwerkvormen eennetwerk van laagdrempelige afdelingen of groepen die gericht zijnop zingeving en emancipatie van haarleden met oog voor persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing. Sociaal-culturele verenigingen zijn er voor vrijwilligers die zich inspannen voor tal van burgerinitiatieven met impact op het maatschappelijke weefsel. Ze ondersteunen deelnemersdie niet alleen levenslang, maar ook levensbreed leren: alles wat met samenleven te maken heeft, krijgt een plek.Tevens werkenzij op vrijwillige basis en hebben ze geen beroepsmatige doeleinden. 

Verenigingen van sociaal-cultureel volwassenenwerk zetten zich in het bijzonder in voor een solidaire, inclusieve, democratische en duurzame samenleving.  

 

 

Grafiek

 

 

Bron

Sector Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en Amateurkunsten 

Definities Amateurkunsten en De Federatie 

 

 

Formaat aangeleverde data

 

 

Leveringsperiode

 

 

Vergelijkbaar in tijd

 

 

Originele vraagstelling

 

 

Opmerkingen

 

 

Relevantie