Voorwaarden

Het kadastraal inkomen (KI) van nieuw materieel en outillage dat vanaf 1 januari 2008 in gebruik werd genomen, is volledig vrijgesteld ook als er op dat perceel al materieel en outillage aanwezig was.

Let op: de vrijstelling geldt niet voor tweedehands materieel en outillage.

Procedure

De vrijstelling van de onroerende voorheffing voor materieel en outillage wordt automatisch toegekend.