Voorwaarden

Onbeperkte vrijstelling vanaf aanslagjaar 2016 voor volgende brandstoftypes:

 • Puur elektrisch
 • Puur waterstof

Tijdelijke vrijstelling vanaf aanslagjaar 2016 tot 31-12-2020 voor volgende brandstoftypes: 

 • Aardgas (CNG/LNG) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Het voertuig wordt geheel of gedeeltelijk aangedreven met aardgas.
  • Opgelet: Voertuigen met een belastbaar vermogen groter dan 11 fiscale pk (vanaf 2151 cc) en die ingeschreven zijn sinds 1 juli 2017 hebben geen recht op deze vrijstelling. De BIV voor deze voertuigen wordt wel forfaitair verminderd met 4000 euro.
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Noodzaak om batterij met stekker te kunnen opladen
  • Het voertuig mag een uitstoot hebben van maximum 50g CO2/km.

Procedure

Als uw voertuig in aanmerking komt voor deze vrijstelling, dan wordt de vrijstelling automatisch toegekend en ontvangt u geen aanslagbiljet meer.

Is dat niet het geval en denkt u toch recht hebt op deze vrijstelling? Dan kunt u een schriftelijk of online bezwaar indienen (opent in nieuw venster) bij de Vlaamse Belastingdienst. 

Bedrag

Als u de onbeperkte vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet meer betalen.

Als u de tijdelijke vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet betalen tot 31 december 2020.

Uitzonderingen

Deze vrijstelling geldt niet voor leasingvoertuigen.

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://belastingen.vlaanderen.be
Telefoon infolijn
1700
Fax
02 553 54 61
Contactformulier
http://belastingen.vlaanderen.be/email