Voorwaarden

Onbeperkte vrijstelling sinds aanslagjaar 2016 voor volgende brandstoftypes:

 • Puur elektrisch
 • Puur waterstof

Tijdelijke vrijstelling sinds aanslagjaar 2016 tot 31-12-2020 voor volgende brandstoftypes:

 • Aardgas (CNG/LNG) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Het voertuig wordt geheel of gedeeltelijk aangedreven met aardgas.
  • Opgelet: Voertuigen met een belastbaar vermogen groter dan 11 fiscale pk (vanaf 2151 cc) en die ingeschreven zijn sinds 1 juli 2017 hebben geen recht op deze vrijstelling. De BIV voor deze voertuigen wordt wel forfaitair verminderd met 4000 euro.
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
  • Noodzaak om batterij met stekker te kunnen opladen
  • Het voertuig mag een uitstoot hebben van maximum 50g CO2/km.

Procedure

Als uw voertuig in aanmerking komt voor deze vrijstelling, dan wordt de vrijstelling automatisch toegekend en ontvangt u geen aanslagbiljet meer.

Is dat niet het geval en denkt u toch recht hebt op deze vrijstelling? Dan kunt u een schriftelijk of online bezwaar indienen (opent in nieuw venster) bij de Vlaamse Belastingdienst.

Bedrag

Als u de onbeperkte vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet meer betalen.

Als u de tijdelijke vrijstelling geniet, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de BIV niet betalen tot 31 december 2020.

Uitzonderingen

Deze vrijstelling geldt niet voor leasingvoertuigen.