Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U verbouwt een klein handelspand:
    • met een maximale vloeroppervlakte van 15 are
    • waarvan minstens 50% van de vloeroppervlakte gebruikt wordt voor het voeren van een handelsactiviteit, die is ingeschreven in het handels- of ambachtenregister.
  • U kunt een geldige bouwvergunning voorleggen voor de werken die zijn uitgevoerd
  • of u kunt een attest van uw gemeente voorleggen waarin staat dat u geen bouwvergunning nodig had om werken uit te voeren.

Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor het aanslagjaar 2018 en vorige.

Procedure

U kunt deze vrijstelling aanvragen via het online aanvraagformulier en versturen:

U kunt deze vrijstelling niet combineren met de vrijstelling na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbare woning.

Bedrag

Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 3 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat de woning wordt bewoond.

Uitzonderingen

Vrije beroepen (geneesheer, advocaat, notaris,...) komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.