Voorwaarden

Het moet gaan om:

  • natuurreservaten: onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan (opent in nieuw venster) type 4 goedgekeurd is.

  • tot juni 2020: erkende bossen waarvoor een bosbeheerplan werd goedgekeurd, als:

    • milieubeschermend bos (overeenkomstig artikel 16 van het Bosdecreet)

    • bosreservaat (overeenkomstig artikel 22 van het Bosdecreet)
    • zone voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal (overeenkomstig artikel 42 van het Bosdecreet).

Op de website van Het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer informatie.

Procedure

U moet de vrijstelling aanvragen door een bezwaar in te dienen.