Voorwaarden

 • met betrekking tot de schenking:
  • de schenking gebeurt bij notariële akte;
  • de schenking is niet gebonden aan een termijn of aan een opschortende voorwaarde;
  • in de schenkingsakte wordt de vrijstelling formeel gevraagd.
 • met betrekking tot het overlijden dat aanleiding vormt voor de erfenissprong:

  • het overlijden dateert van na 1 september 2018;
  • dit overlijden moet dateren van minder dan één jaar vóór de schenking;
  • de schenker moet een erfopvolger zijn die in de erfbelasting werd belast tegen het tarief in rechte lijn of tussen partners;
  • er moet voor deze erfopvolger effectief een bedrag aan erfbelasting zijn geheven;
  • bij de schenking een onroerend goed moet de schenker dit goed minstens voor een deel uit de nalatenschap hebben verkregen

  • de nalatenschap valt open in het Vlaams Gewest;
  • de erfbelasting werd betaald;

Bedrag

De schenkbelasting wordt verminderd met de reeds betaalde erfbelasting.

Procedure

In de schenkingsakte wordt de vrijstelling uitdrukkelijk gevraagd.