De schenkbelasting is verschuldigd;

  • als u de eigendom van een onroerend goed overdraagt, zoals wanneer u een woning schenkt.
  • als u de schenking van roerende goederen, zoals de schenking van een som geld, registreert.

In welk gewest u schenkbelasting betaalt, hangt af van enkele lokalisatieregels: