Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een

 • Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie van elk kind vanaf 1 januari 2019.
  Kinderen die geboren werden voor 1 januari 2019 krijgen nog het kraamgeld. Kinderen die geadopteerd werden voor 1 januari 2019 een adoptiepremie.
 • Basisbedrag: maandelijks bedrag van 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.
  Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar). 
 • Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus om de schoolkosten beter te kunnen dragen, afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 20,40 en 61,20 euro, voor elk kind, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 (vroegere schoolpremie)
   

Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra toeslagen voorzien: 

 • zorgtoeslagen
  • Wezentoeslag: 163,20 euro per maand voor een wees en 81,60 euro per maand voor een half wees, voor kinderen die een ouder verliezen vanaf 1 januari 2019. Kinderen die een ouder verloren voor 1 januari 2019 krijgen de wezenbijslag uit het oude systeem.
  • Pleegzorgtoeslag: 63,03 euro per maand voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari behouden toeslag uit het oude systeem.
  • Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte: afhankelijk van de handicap of aandoening tussen 82,37 en 549,12 euro per maand. Deze bedragen zijn dezelfde in het oude en nieuwe systeem, dus gelden voor alle kinderen.
    
 • sociale toeslag
  • Alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (geboren voor of na 1 januari 2019) kunnen vanaf 1 janauri 2019 een sociale toeslag krijgen.
  • Kinderen geboren voor 2019 die al een sociale toeslag kregen voor 1 januari 2019, behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozentoeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en/of toeslag voor éénoudergezinnen) uit de oude kinderbijslag.

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra participatietoeslagen voorzien om hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan:

 • kinderopvangtoeslag
  Wie gebruik maakt van kinderopvang (erkend door Kind en Gezin) waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
   
 • kleutertoeslag
  Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel krijgen een kleutertoeslag van 132,60 euro. Kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen ook 132,60 euro per jaar. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
   
 • schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
  Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage).
  Enkel kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend:
  • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
  • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
  • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
  • 18+: 50 euro per jaar (bovenop de huidige studietoelage, als u daar ook recht op hebt)

Contact