Voorwaarden

U kon in aanmerking komen voor de ‘Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19’ in de onderstaande situaties.

  • U woont in Vlaanderen en werkt in België en u was tijdelijk werkloos door COVID-19.
  • U woont in Vlaanderen maar werkt in het buitenland en u was tijdelijk werkloos door COVID-19.
  • U woont niet in België maar binnen de EU, EER of Zwitserland én werkt in Vlaanderen én u was tijdelijk werkloos door COVID-19.
  • U bent een zeevarende die in Vlaanderen woont of werkt (rederij met exploitatiezetel in Vlaanderen) én u kreeg in de periode van 20-3-2020 tot en met 17-7-2020 een wachtvergoeding.

Uitbetaling

  • Was u in het Vlaamse gewest gedomicilieerd én werkte u in België? Dan werd de eenmalige ‘Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19’ automatisch uitbetaald. De Vlaamse overheid is momenteel bezig om de laatste dossiers af te handelen.
  • Andere rechthebbenden moesten de vergoeding uiterlijk op 17-11-2020 zelf online aangevraagd hebben. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Bedrag

De eenmalige vergoeding bedroeg 202,68 euro per werknemer die recht heeft op deze Water- en energievergoeding.