Overzicht van de procedures voor uitbetaling

Wie aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de water- en energievergoeding. De procedure voor de uitbetaling verschilt per categorie.

Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutProcedure
om de Water- en energievergoeding te krijgen
Categorie 1

Vlaams Gewest

België

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Automatische uitbetaling (zie hieronder)
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland

(maar niet in Nederland)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens coronamaatregelen in het land waar u tewerkgesteld bent

Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Vlaams Gewest

Nederland

Werknemer in tijdelijke werkloosheid én die niet in de NOW-regeling zit

Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen)

Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaams Gewest

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

In juli 2020 werd een 4de categorie toegevoegd:

StatuutProcedure
om de Water- en energievergoeding te krijgen
Categorie 4Zeevarende
die in Vlaanderen woont
of in Vlaanderen werkt
(rederij met exploitatiezetel
in Vlaanderen
Wachtvergoeding
gekregen in de periode
van 20-3-2020
tot en met 17-7-2020
Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Uitbetaling voor categorie 1

 • Automatische uitbetaling van 202,68 euro
  Wie in het Vlaamse gewest gedomicilieerd is én in België werkt (categorie 1), hoeft niets te doen. De uitbetaling van de eenmalige ‘Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19’ zal automatisch gebeuren.
 • Wanneer gebeurt de uitbetaling voor categorie 1?
  • De uitbetaling gebeurt zodra de Vlaamse overheid uw gegevens heeft gekregen van andere overheidsinstellingen. De vergoeding kan pas worden uitbetaald nadat u de uitkering voor tijdelijke werkloosheid hebt gekregen.
  • De Vlaamse overheid is dus afhankelijk van de aanlevering van de gegevens van andere diensten. Daarom kan de Vlaamse overheid de eenmalige vergoeding niet voor iedereen op hetzelfde moment uitbetalen. Afwijkingen op onderstaande data zijn mogelijk.
U werd uiterlijk op 17 juli 2020 tijdelijk werkloos door COVID-19 én Uitbetaling Water- en energievergoeding
 • u ontving uw eerste uitkering tijdelijk werkloosheid in de periode van maart tot ongeveer midden april
  2020
 • Betaling van de Water- en energievergoeding is gebeurd (ten laatste op 3 juli 2020)
 • U hebt mogelijk een brief gekregen met de vraag online uw rekeningnummer door te geven.
 • u ontving uw eerste uitkering tijdelijk werkloosheid in de periode van midden april
  tot ongeveer midden mei
  2020
 • Betaling van de Water- en energievergoeding is gebeurd (ten laatste op 10 juli 2020)
 • Als in uw dossier het rekeningnummer ontbrak, ontving u in de week van 13 juli een brief met de vraag online het rekeningnummer door te geven.
 • u ontving uw eerste uitkering tijdelijk werkloosheid in de periode van midden mei
  tot ongeveer midden juni
  2020
 • Betaling van de Water- en energievergoeding is gebeurd (ten laatste op 10 augustus 2020)
 • Als in uw dossier het rekeningnummer ontbrak, ontving u in de week van 7 september een brief met de vraag online het rekeningnummer door te geven.
 • u ontving uw eerste uitkering tijdelijk werkloosheid in de periode van midden juni
  tot ongeveer midden juli
  2020
 • Betaling van de Water- en energievergoeding is gebeurd (ten laatste op 11 september 2020)
 • Als in uw dossier het rekeningnummer ontbrak, dan ontving u in de week van 21 september een brief met de vraag online het rekeningnummer door te geven.
 • u ontving uw eerste uitkering tijdelijk werkloosheid in de periode van midden juli
  tot ongeveer midden augustus
  2020
 • Uitbetaling van de Water- en energievergoeding In de week van 26 oktober, ten laatste in de week van 2 november 2020 op de rekening.

 • u ontving uw eerste uitkering tijdelijk werkloosheid in de periode van midden augustus
  tot ongeveer einde september
  2020
 • Uitbetaling van de Water- en energievergoeding In de week van 9 november (onder voorbehoud), ten laatste in de week van 16 november 2020 op de rekening.
 • Rekeningnummer?
  De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat gebruikt werd voor de uitbetaling van de uitkering van de tijdelijke werkloosheid.
  Als de uitbetaling op dit rekeningnummer mislukt, wordt u per brief gecontacteerd.

Uitbetaling voor categorie 2, 3 of 4

 • Hebt u recht op de Water- en energievergoeding en behoort u tot categorie 2, 3 of 4 (zie overzicht hierboven)? Dan moest u de vergoeding uiterlijk op 17 november 2020 zelf online aanvragen.

Water- en energiefactuur

U moet uw facturen van de water- en energieleverancier blijven betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets.
Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van die factuur moeilijk is.


Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19