Overzicht van de procedures voor uitbetaling

Wie aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de water- en energievergoeding. De procedure voor de uitbetaling verschilt per categorie.

 Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutProcedure
Categorie 1

Vlaams Gewest

België

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Automatische uitbetaling (zie hieronder)
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland

(maar niet in Nederland)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens coronamaatregelen in het land waar u tewerkgesteld bent

 
Werknemer moet zelf online aanvraag indienen
(uiterlijk op 17-8-2020)

Vlaams Gewest

Nederland

Werknemer in tijdelijke werkloosheid én die niet in de NOW-regeling zit

Werknemer moet zelf online aanvraag indienen
(uiterlijk op 17-8-2020)

Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaams Gewest

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Werknemer moet zelf online aanvraag indienen
(uiterlijk op 17-8-2020)

 

Uitbetaling voor categorie 1

 • Automatische uitbetaling van 202,68 euro
  Wie in het Vlaamse gewest gedomicilieerd is én in België werkt (categorie 1), hoeft niets te doen. De uitbetaling van de eenmalige ‘Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19’ zal automatisch gebeuren.
   
 • Wanneer gebeurt de uitbetaling voor categorie 1?
  • De uitbetaling gebeurt zodra de Vlaamse overheid uw gegevens heeft gekregen van andere overheidsinstellingen. De vergoeding kan pas worden uitbetaald nadat u de uitkering voor tijdelijke werkloosheid hebt gekregen.
  • De Vlaamse overheid is dus afhankelijk van de aanlevering van de gegevens van andere diensten. Daarom kan de Vlaamse overheid de eenmalige vergoeding niet voor iedereen op hetzelfde moment uitbetalen. Afwijkingen op onderstaande data zijn mogelijk.
U werd tijdelijk werkloos door COVID-19 en ontving uw eerste uitkering tijdelijke werkloosheidUitbetaling Water- en energievergoeding
 • in de periode van maart tot ongeveer midden april
   
 • ten laatste op 6 juni 2020.
 • Na controle is gebleken dat er veel dossiers en rekeningnummers uit deze periode niet werden doorgegeven aan de Vlaamse overheid. In de week van 22 juni zal er een uitbetaling gebeuren voor deze dossiers, deze zou ten laatste 3 juli op de rekening moeten staan.
  Mogelijk krijgt u ook een brief met de vraag online uw rekeningnummer door te geven. Als u al uitbetaald bent, mag u deze brief negeren.
 • in de periode
  van midden april 
  tot ongeveer midden mei 2020
   
 • in de week van 29 juni 2020, ten laatste in de week van 6 juli op de rekening
 • Bij sommige dossiers ontbrak het rekeningnummer. In de week van 13 juli ontvangt deze groep een brief  met de vraag online het rekeningnummer door te geven. Als u al uitbetaald bent, mag u deze brief negeren.
 • in de periode van midden mei tot ongeveer midden juni
 • In de week van 27 juli (onder voorbehoud), ten laatste in de week van 3 augustus op de rekening
 • na half juni én
 • In de week van 24 augustus (onder voorbehoud), ten laatste in de week van 31 augustus op de rekening
 • Rekeningnummer?
  De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat gebruikt werd voor de uitbetaling van de uitkering van de tijdelijke werkloosheid.
  Als de uitbetaling op dit rekeningnummer mislukt, wordt u per brief gecontacteerd.

Uitbetaling voor categorie 2 en 3

 • Hebt u recht op de Water- en energievergoeding en behoort u tot categorie 2 of 3 (zie overzicht hierboven)? Dan moet u de vergoeding (uiterlijk op 17 augustus 2020) zelf online aanvragen.
 • De vergoeding wordt na de goedkeuring van uw online aanvraag binnen de 2 weken uitbetaald.

Water- en energiefactuur

U moet uw facturen van de water- en energieleverancier blijven betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets.
Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van die factuur moeilijk is.


Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19