Overzicht van de procedures voor uitbetaling

Wie aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de water- en energievergoeding. De procedure voor de uitbetaling verschilt per categorie.

 Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutProcedure
Categorie 1

Vlaams Gewest

België

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Automatische uitbetaling (zie hieronder)
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland

(maar niet in Nederland)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens coronamaatregelen in het land waar u tewerkgesteld bent

 
Werknemer moet zelf online aanvraag indienen
(uiterlijk op 17-8-2020)

Vlaams Gewest

Nederland

Werknemer in tijdelijke werkloosheid én die niet in de NOW-regeling zit

Werknemer moet zelf online aanvraag indienen
(uiterlijk op 17-8-2020)

Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaams Gewest

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Werknemer moet zelf online aanvraag indienen
(uiterlijk op 17-8-2020)

 

Uitbetaling voor categorie 1

 • Automatische uitbetaling van 202,68 euro
  Wie in het Vlaamse gewest gedomicilieerd is én in België werkt (categorie 1), hoeft niets te doen. De uitbetaling van de eenmalige ‘Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19’ zal automatisch gebeuren.
   
 • Wanneer gebeurt de uitbetaling voor categorie 1?
  • De uitbetaling gebeurt zodra de Vlaamse overheid uw gegevens heeft gekregen van de RVA en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De vergoeding kan pas worden uitbetaald nadat u de uitkering voor tijdelijke werkloosheid hebt gekregen.
  • De Vlaamse overheid is dus afhankelijk van de aanlevering van de gegevens van andere diensten. Daarom kan de Vlaamse overheid de eenmalige vergoeding niet voor iedereen op hetzelfde moment uitbetalen.
    
   U werd tijdelijk werkloos door COVID-19Bedrag van Water- en energievergoeding op de rekening
   • in de periode van maart tot ongeveer eind april
    én u hebt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid al gekregen
   • ten laatste op 6 juni 2020
   • in de periode
    van eind april - begin mei
    tot ongeveer einde mei 2020
    én u hebt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid al gekregen
   • in de week van 22 juni 2020 (onder voorbehoud)
   • na einde mei én u hebt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid al gekregen
   • geen uitbetalingsdatum bekend
 • Rekeningnummer?
  De uitbetaling gebeurt door het Departement Financiën en Begroting op het rekeningnummer dat bekend is bij de RVA en gebruikt werd voor de uitbetaling van de uitkering van de tijdelijke werkloosheid.
  Als de uitbetaling op dit rekeningnummer mislukt, wordt bekeken hoe dit best opgelost wordt. Op dit ogenblik is er nog geen mogelijkheid om het rekeningnummer te wijzigen.

Uitbetaling voor categorie 2 en 3

 • Hebt u recht op de Water- en energievergoeding en behoort u tot categorie 2 of 3 (zie overzicht hierboven)? Dan moet u de vergoeding (uiterlijk op 17 augustus 2020) zelf online aanvragen.
 • De vergoeding wordt na de goedkeuring van uw online aanvraag binnen de 2 weken uitbetaald.

Water- en energiefactuur

U moet uw facturen van de water- en energieleverancier blijven betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets.
Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van die factuur moeilijk is.


Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19