Categorie 2 of 3?

Check eerst tot welke categorie u behoort en volg dan het stappenplan hieronder.

 Gedomicilieerd inTewerkgesteld inWelke attesten hebt u nodig?
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland
(niet in België)

(Werkt u in Nederland? Dan kunt u de vergoeding enkel aanvragen als u niet onder de NOW-regeling valt, zie Voorwaarden)

  • Verklaring van werkgever
  • Recente loonbrief
Categorie 3

een land van de EU, EER
of Zwitserland

Vlaams Gewest

  • Bewijs van domicilie
    Als dit niet mogelijk is: bewijs van 
    belastingsaangifte
  • RVA-document ‘Maandelijkse aangifte van uren tijdelijke werkloosheid’ of
    recente loonbrief + verklaring van de werkgever

Stappenplan