Categorie 2,3 of 4?

Check eerst tot welke categorie u behoort en volg dan het stappenplan hieronder.

Gedomicilieerd inTewerkgesteld inWelke attesten
hebt u nodig?
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland
(niet in België)

(Werkt u in Nederland? Dan kunt u de vergoeding enkel aanvragen als u niet onder de NOW-regeling valt, zie Voorwaarden)

 • Verklaring van werkgever
 • Recente loonbrief
Categorie 3

een land van de EU, EER
of Zwitserland

Vlaams Gewest

 • Bewijs van domicilie
  Als dit niet mogelijk is: bewijs van
  belastingsaangifte
 • RVA-document ‘Maandelijkse aangifte van uren tijdelijke werkloosheid’ of
  recente loonbrief + verklaring van de werkgever
Categorie 4U bent een zeevarende die in Vlaanderen woont of werkt (rederij met exploitatiezetel in Vlaanderen) én u kreeg in de periode van 20-3 tot en met 17-7-2020 een wachtvergoeding
 • Recente loonbrief
 • Bewijs van domicilie
 • Bewijs ontvangst wachtvergoeding

Stappenplan