Categorieën

In volgende gevallen komt u in aanmerking. Er zijn 4 categorieën.

 1. U woont in Vlaanderen en werkt in België en u bent tijdelijk werkloos door COVID-19
  U bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest en u bent als werknemer in België in de periode van 20 maart tot en met 17 juli 2020 tijdelijk werkloos geweest. Het maakt niet uit of u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië werkt.
 2. U woont in Vlaanderen maar werkt in het buitenland en u bent tijdelijk werkloos door COVID-19
  U bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest maar u werkt in het buitenland en u bevond zich in de periode van 20 maart tot en met 17 juli 2020 in een soortgelijk statuut van vergoede tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.
  Wie in Nederland werkt en onder de NOW-regeling valt (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid), komt niet in aanmerking voor de vergoeding.
 3. U woont niet in België maar binnen de EU, EER of Zwitserland én werkt in Vlaanderen én u bent tijdelijk werkloos door COVID-19
  U bent tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest én u bevindt zich in de periode van 20 maart tot en met 17 juli 2020 in het statuut 'tijdelijk werkloos wegens COVID-19' én u bent gedomicilieerd in de EU, EER of Zwitserland.
 4. U bent een zeevarende die in Vlaanderen woont of werkt (rederij met exploitatiezetel in Vlaanderen) én u kreeg in de periode van 20-3 tot en met 17-7-2020 een wachtvergoeding. (Beslissing van het Vlaams Parlement op 15 juli 2020).

Overzichtstabel

Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutRecht op de Water- en energievergoeding?
Categorie 1Vlaams GewestBelgië'Tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'Ja
Categorie 2Vlaams Gewestbuitenland
(niet in België)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 in het land waar u tewerkgesteld bentJa
-Vlaams GewestNederlandNOW-regeling
(Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van van Werkgelegenheid)
Nee
Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaams Gewest'Tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'Ja
-
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Wallonië
Nee

In juli 2020 werd een 4de categorie toegevoegd:

StatuutRecht op de
Water- en energievergoeding?
Categorie 4 Zeevarende
die in Vlaanderen woont
of in Vlaanderen werkt
(rederij met exploitatiezetel in Vlaanderen)
Wachtvergoeding
gekregen in de periode van 20-3
tot en met 17-7-2020
Ja

Toelichting voor categorieën 1, 2 en 3

 • De vergoeding kan ook toegekend worden aan wie al vroeger tijdelijk werkloos werd én op of na 20-3-2020 minstens één dag tijdelijk werkloos was wegens COVID-19.
 • Wie een interim-contract heeft, kan in het systeem van tijdelijke werkloosheid vallen zolang de uitzendkracht onder contract is (die contracten kunnen niet eenzijdig geannuleerd worden). Het interimkantoor moet dit wel zelf aanvragen bij de RVA.
  Wie met dagcontracten werkte komt niet in aanmerking
 • Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde bedrag.
 • Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin een vergoeding per werknemer die tijdelijk werkloos is.
 • Deze vergoeding is er óók voor elke werknemer in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis
  • die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
  • die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
  • die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
  • die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).
 • Hebt u recht op de 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19' maar woont u niet in België of werkt u niet in België? Dan moet u de vergoeding zelf online aanvragen. U kunt uiterlijk tot 17 november 2020 uw aanvraag indienen.

Toelichting voor categorie 4

 • Hebt u recht op de 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19' en bent u zeevarende? Dan moet u de vergoeding zelf online aanvragen. U kunt uiterlijk tot 17 november 2020 uw aanvraag indienen.

Veelgestelde vragen


Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19