Datum
26 april 2022
Tijdstip
07:00 tot 09:00
Locatie

Online via video

Inschrijven voor
22 april 2022
Dit evenement is afgelopen.

Tijdens dit webinar stelde het Expertisecentrum innovatieve leerwegen van het Departement Werk en Sociale Economie de resultaten van twee onderzoeken voor, namelijk de stappen die burgers en opleidingsverstrekkers nemen tot levenslang leren en hun ervaringen daarbij. Hiervoor werden persona en customer journeys (klantenreizen) ontwikkeld die een hulpmiddel bieden om op een geïntegreerde en holistische manier naar burgers en opleidingsverstrekkers te kijken. Beide onderzoeken bieden inzicht in de noden, ambities, drempels en potentiële hefbomen in het volgen van opleidingen en levenslang leren bij burgers en opleidingsverstrekkers. Met deze informatie kunnen (beleids)initiatieven gericht ingezet worden.

Programma

De agenda zag er als volgt uit:

  • Inleiding - door Maaike Van Cauwenberghe (onderzoekmedewerker van het Expertisecentrum innovatieve leerwegen)
  • Onderzoeksdesign - door Lise Nackaerts (onderzoeker bij IDEA Consult)
  • Toelichting Customer journey onderzoek burgers – door Maaike Van Cauwenberghe (onderzoekmedewerker van het Expertisecentrum innovatieve leerwegen)
  • Vraag & antwoord
  • Pauze
  • Toelichting Customer journey onderzoek opleidingsverstrekkers – door Leonie Levrouw (strategische service designer bij The Argonauts)
  • Vraag & antwoord

Herbekijk het webinar

Raadpleeg de opname en de presentatie.

Meer info?

Deze onderzoeken maken deel uit van de onderzoeksagenda die opgesteld en opgevolgd wordt in overleg met het Partnerschap Levenslang Leren. De onderzoeken maken deel uit van een groter onderzoek waarbij de customer journey (klantenreis) van zowel burgers, opleidingsverstrekkers en organisaties onderzocht wordt.

Beide onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie door IDEA Consult en The Argonauts. Het Customer Journey onderzoek over de burgers tot levenslang leren is het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen het Expertisecentrum innovatieve leerwegen van het Departement Werk en Sociale Economie, met IDEA Consult en The Argonauts.

Partners

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Andere