Minder beton, meer bijen

Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo leeft 80 procent van de bijen onder de grond. Hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen. De ambassadeurs van Week van de Bij, Dominique Persoone en Britt van Marsenille, ruilen op de nieuwe affiche beton in voor bijenbloemen. Zij zijn echte bijenhelden!

Maak van je stenen voortuin een bijenoase

Samen kunnen we de bij redden: voedsel en nestgelegenheid zijn de sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar van wilde planten, maar ook van cultuurplanten. Nestplaatsen creëer je door herstel van hun habitat, een doorlatende bodem voor de zandbijen en holle stegels en bijenhotels voor de bovengronds nestelende bijen. Breek dus je voortuin open, maak eilandjes in je terras en laat de natuur weer toe.

Investeer in tuinstraten

Steden en gemeenten kunnen ook ontharden! Experimenteer met tuinstraten of help de bestuivers door gevelgroen te promoten! Samen voor een groenere, leefbare stad met voedsel voor bijen!

“De bij heeft het bijzonder moeilijk in Vlaanderen. Nochtans hebben we ze broodnodig. Onze beste bestuivers zijn een cruciale partner om groenten op ons bord te krijgen en voor een kleurrijke en aangename leefomgeving. Om bijen opnieuw alle kansen te geven, moeten we van Vlaanderen één grote bijentuin maken. kortweg, minder beton en meer groen. Zowel op straat als in onze tuin. Ik roep alle steden en gemeentes op om mee hun schouders te zetten onder een bijenvriendelijk Vlaanderen en ook alle drempels weg te werken om groene gevels mogelijk te maken. Zo maken we van Vlaanderen stap voor stap één groot bijenhotel”
zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Beknopte agenda

Communicatiemateriaal

Download de affiche.(PDF bestand opent in nieuw venster)
Begin juni zullen tijdens Week van de Bij verschillende bijenfilmpjes met Dominique Persoone onder andere op de Facebookpagina te zien zijn.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68 | M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)